Papirindustriens død blir andres brød

380 arbeidsplasser gikk tapt på Union i 2006. I dag jobber imidlertid 400 mennesker i det gamle fabrikkområdet.

Papirindustriens død blir andres brød

Klosterøya

  • Ligger i Skien sentrum i Telemark.
  • Var tilholdssted for Union papirfabrikk, som opprinnelig ble grunnlagt i 1873.
  • Norske Skog overtok fabrikken i 1999 etter å ha vært hovedaksjonær siden 1985. Den årlige produksjonskapasiteten på avis- og pocketpapir var nærmere 300 000 tonn. Fabrikken ble lagt ned i 2006 på grunn av økonomiske problemer.
  • I januar i fjor kjøpte Bratsberg-gruppen fabrikkområdet med tanke på å bygge leiligheter og å etablere en næringspark. Omtrent 80 bedrifter med til sammen 400 ansatte har holder nå hus på Klosterøya.

Papirindustrien i Norge

  • 2006: Union papirfabrikk i Skien legges ned. 380 arbeidsplasser går tapt.
  • 2011: Hunsfos legger ned papirproduksjonen i Vennesla. 140 arbeidsplasser går tapt.
  • 2011: Norske Skog Follum legger ned papirproduksjonen ved Hønefoss. 356 arbeidsplasser går tapt.
  • 2012: Peterson legger ned papirproduksjonen i Moss og Ranheim. 365 arbeidsplasser går tapt.

SKIEN: – Dette er en stor, fin øy. Østfronten har ikke så gode solforhold og var derfor velegnet til næringsutvikling. Vestfronten har mer sol, noe som gjør dette området bra for boliger, sier utviklingsansvarlig Haavard Skare i Bratsberg-gruppen.

Stor forandring

Skare kikker utover Skiensvassdraget og konturene av Klosterøya. Vi befinner oss altså på en 140 dekar stor øy, selve indrefileten i Skien sentrum.

Det har gått over ett år siden Bratsberg-gruppen kjøpte fabrikkområdet for 165 millioner kroner av Norske Skog.

Sporene av over 100 års papirproduksjon er få, bortsett fra en 20–30 meter høy murpipe og flere fabrikkbygg.

Det som skjer på innsiden av byggene er ganske annerledes enn før. Vel 80 aktører innenfor blant annet IT, bioteknologi, innovasjon og helse har flyttet inn.

Article1820_Image3004.jpg

Utbygging

På vestsiden jobbes det med å ferdigstille leiligheter til salgsstart i mai. Nåværende regulerings- og kommunedelplaner tillater litt over 300 boliger, mens potensialet på øya er over det dobbelte.

– Om 10 år har vi bygd 350 boliger og har 800 ansatte på Klosterøya. Det er en visjon vi tror på, sier utviklingsansvarlig Skare.

Utbyggerne på Klosterøya står også klare til å bygge en ny videregående skole som kan romme 1150 elever, men denne avgjørelsen tas først til neste år.

Det finnes også planer om å samle Skien videregående skole i ett bygg. Skare sier alt dette arbeidet ikke hadde vært mulig uten Norske Skogs innsats da de bestemte seg for å legge ned papirfabrikken.

Haller ble revet, rensebasseng ble fjernet, og mye av grunnen ble skiftet fordi den var forurenset.

– Norske Skog ville ikke at det skulle gå fem eller ti år før det skjedde noe her igjen. Lyset skulle ikke gå i alle byggene, det skulle være liv. De tok ansvar i så måte, sier Skare.

Fornøyd

Torkild Follaug er leder for IKT-Grenland, en bransjeorganisasjon som har som mål å skape et vekstkraftig IKT-miljø i Telemark.

Flere av medlemsbedriftene befinner seg på Klosterøya.

– Når vi sitter i samme bygg, blir det effekter som er vanskelig å gjenskape hvis man ikke er på samme sted. Vi har gjort granskinger og kartlegginger av hvordan bedriftene ser på det å være her, og tilbakemeldingene er gode. De fleste sier det fører til samarbeid på utviklings- og markedssiden, sier han.

Les også: Lager næringspark av papirfabrikk

Vokser på restene av Union