ENERGI

Papirbaserte systemer gir lang saksbehandling hos NVE

Inga Nordberg vil fornye konsesjonsprosessene for både kraftproduksjon og nettet og hive ut e-poster og brev. Hun får hjelp av bransjen, som har opprettet eget selskap for digitalisering.

Inga Norberg vil digitalisere konsesjonsbehandlingen i NVE, og reduser behandlingstiden for søknader om konsesjon fra kraftprodusenter og nettselskaper.
Inga Norberg vil digitalisere konsesjonsbehandlingen i NVE, og reduser behandlingstiden for søknader om konsesjon fra kraftprodusenter og nettselskaper. Foto: Joachim Seehusen

Det kan ta opptil ti år fra planprosessen starter til en ny trafo, ledning eller kabel er i drift, i hvert fall for de større prosjektene. Av dette er opp til fire år saksbehandling av konsesjonssøknaden.