KLIMA

Pålegger økt overvåking av miljøgifter

MAGNET: Deponeringslekteren virket som en magnet på fisk som samlet seg under den. Om natten brukte Secora lyskastere som også virker tiltrekkende på fisk.
MAGNET: Deponeringslekteren virket som en magnet på fisk som samlet seg under den. Om natten brukte Secora lyskastere som også virker tiltrekkende på fisk. Bilde: www.stopp-giftdumpingen.org
Jannicke Nilsen
29. mars 2007 - 15:01

Miljøvernministeren har også bestemt at et utenlandsk kompetent fagmiljø skal gjennomgå dataene i den svenske rapporten som konkluderte med spredning av PCB flere steder ved dypvannsdeponiet utenfor Malmøykalven innerst i Oslofjorden.

Ny gjennomgang

I tillegg må alle relevante norske fagmiljøer gå igjennom miljødataene i forbindelse med mudringen og deponeringen på nytt

I dag møtte det svenske firmaet Exposmeter AB, som har utarbeidet den omstridte rapporten, SFT, Norges Geologiske Institutt (NGI) og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) for å diskutere funnene.

I går avviste SFT, NGI og NIVA konklusjonen i rapporten i en felles pressemelding. De mener det ikke er samsvar mellom funnene og konklusjonen om at miljøgiftene har spredt seg. Miljøverndepartementet støtter konklusjonen.

Uenige om å være enige

Etter møtet satt Exposmeters mann likevel igjen med et inntrykk av at de stort sett var enige om funnene i rapporten.

- Jeg synes vi var enige om det meste, bortsett i fra visse avvik i måleresultatene. Og det var en diskusjon om tolkning av geografiske grenser, men de aksepterer det som står i rapporten, sier Per-Anders Bergqvist.

NGI synes ikke enigheten var like åpenbar.

- Lave verdier

- Vi er enige om at målingene som er utført har en kvalitet som er tilfredstillende, men vi er veldig uenige i konklusjonene som er trukket. Rapporten har formuleringer som kan tolkes som at det er spredning i Oslofjorden, men målingene hans tilsier ikke spredning utover Bekkelagsbassenget. Og her er det også lave verdier som er målt, sier Audun Hauge i NGI.

Hauge mener rapporten inneholder gode målinger, men mener rapporten er uferdig og mangler vesentlige punkter om forklaring av metodikk, og at det dermed blir helt galt å trekke konklusjoner basert på rent datamateriale.

Expometers skal komme med ytterligere to rapporter om målingene de har tatt i Indre Oslofjord.

Politisk uenighet

Nå i ettermiddag pågår det en høring i Oslo Rådhus om deponisaken. Exposmeters skal presentere PCB-rapporten, mens SFT, NGI og NIVA skal presentere sine resultater og vurderinger.

I går nektet Oslo bystyre å behandle et forslag fra Kristelig Folkeparti om å stanse dumpingen av forurensende masser i dypvannsdeponier, i påvente av at saken skal gjennomgåes på nytt. SV vil avvente dagens høring med å ta stilling til saken.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.