På stedet test!

En ny inline-tester sørger for å sjekke målerør, elektronikkenhet og kabler, kontroll av innbygnings- og innløpsforhold, samt dokumentasjon på at alt er i orden.

Inline-testeren styrer det meste selv, forklarer Torleif Vestland hos Danfoss AS, Skui. Testdata lagres, og rapport skrives ut som dokumentasjon på at måleren er i orden. Slik unngår man produksjonsforstyrrelser; nedstenging av rørsystem og demontering av måler er ikke lenger nødvendig. (kd)

Les mer om: