På samme plattform som kampluftvern: Nye artillerijegere skal bygges i Norge

Thales og Ritek inngår tettere samarbeid.

På samme plattform som kampluftvern: Nye artillerijegere skal bygges i Norge
Testing av den siste ACSV G5-prototypen hos FFG i Tyskland i 2020. De første to serieproduserte eksemplarene skal leveres i år, mens resten av vognene skal produseres av Ritek i Norge. Foto: FFG

Forsvaret er i ferd med å innføre nye, viktige kjøretøy:

Kampstøttevogner av typen FFG ACSV G5 som skal brukes både som plattform for det gjenoppståtte kampluftvernet og en ny generasjon artillerilokaliseringsradarer.

Radarene leveres av Thales, og vognene skal bygges ferdig av Ritek i Levanger.

Nå varsler de to selskapene et tettere samarbeid framover, også på andre prosjekter enn det norske.

Den nye avtalen ble signert på FSi-messa på Akershus festning torsdag morgen. Over 60 utstillere fra norsk industri deltar på arrangementet i regi av Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Les også

Nytt løft

Morten Minsaas, som har ansvar for salg, marked og prosjekter i Ritek, forklarer til Teknisk Ukeblad at de har tatt fram et fundament på vogna og skal utføre integrasjonen av radaren.

I mai ble det klart at Norge kjøper nye artillerilokaliseringsradarer i samarbeid med Nederland. Norge skal i første omgang ha fem Thales Ground Master 200 multi-mission compact-radarer (GM200 MM/C) med opsjon på ytterligere tre systemer.

Illustrasjon av hvordan GM200 MM/C vil framstå i norsk bruk. Foto: Thales

– Vi har også laget utkast til løsninger for integrasjon av radaren på andre bærere enn den Norge har valgt. Vi vet at det er stor interesse for produktet i andre land, så vi håper at samarbeidet med Thales kan bidra til nye eksportmuligheter, sier Minsaas.

Thales uttaler at det er viktig for dem å etablere et sterkere fotavtrykk i Norge og at de anser Ritek som en perfekt samarbeidspartner, som er pålitelig, kompetent og leveringsdyktig. Det ligger i kortene at det kan bli en del teknologioverføring til bedriften i Levanger kommune.

– Alle samarbeid må starte et sted. Etter hvert som vi blir bedre kjent, er jeg overbevist om at det vil dukke opp nye prosjekter vi kan gjøre i fellesskap men som vi ennå ikke vet om, sier salgsdirektør Michael Moran i Thales Nederland.

Når det gjelder interessen for GM200, forteller han at det deltok ti Nato-land på demodager de gjennomførte tidligere i september,  alle på jakt etter nye sensorer til luftvern og artillerilokalisering. Etter det Teknisk Ukeblad får høre fra andre kilder på FSi-messa, kan Tyskland være den mest aktuelle kandidaten for en løsning tilsvarende den norske – GM200 på ACSV.

Riteks ambisjon er at det å knytte seg til den franske forsvarsgiganten, som for øvrig også har 300 ansatte i Norge, kan bidra til et tilsvarende teknologisk løft som de fikk i forbindelse med kampvognsamarbeidet med CV90-produsenten BAE Systems Hägglunds.

Fra Tyskland til Trøndelag

Norge har bestilt 44 ACSV G5 («Armoured Combat Support Vehicle») fra FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH.

I mars ble det klart at Ritek skal være såkalt CVA-leverandør («complete vehicle assembler»), som kort fortalt betyr at de mottar ferdig sveisede, tomme skrog fra Tyskland. Deretter skal Ritek montere og integrere alt utstyr, teste og levere komplette kampstøttevogner. De skal også oppgradere noen eksisterende M113-vogner av typen M577A2.

ACSV-prototypen på vintertesting på Rena i starten av 2021. Foto: FMA

Produksjonen skal etter planen starte i midten av 2022, og Ritek har nettopp satt spaden i jorda for en ny montasjehall på Rinnleiret.

ACSV betegnes som fleksible og modulære vogner og skal blant annet være bærer for kampluftvern og artillerilokaliseringsradar.

Når det gjelder luftvern, der Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) er systemleverandør og totalintegrator, skal vognene rulle rundt med utskytningsramper for Iris-T fra tyske Diehl Defence GmbH og radar fra danske Weibel Scientific A/S. Dette skal være operativt i 2023. Her er det for øvrig også klart at det skal suppleres med nytt bærbart luftvern.

Utnytter nederlandsk opsjon

Nye artillerilokaliseringsradarer, som for Norges del vil være fjerde generasjon og erstatte dagens Arthur, skal leveres i 2023-2024 og vil deretter være en viktig forutsetning for å oppnå effektiv ildstøtte fra de nye K9 Vidar-skytsene.

I denne anskaffelsen har Forsvarsmateriell (FMA) inngått et samarbeid med den nederlandske søsterorganisasjonen Defensie Materieel Organisatie (DMO).

I november 2019 inngikk DMN kontrakt med Thales om anskaffelse av ni radarsystemer, med opsjon på ytterligere anskaffelser til andre Nato-land. Det er innenfor denne avtalen at Norge i mai gjorde avrop på fem systemer.

Les også

Multifunksjonsradarene baserer seg på aesa-teknologi («active electronically/electrically scanned array») og kan i tillegg til våpenlokalisering også brukes til luftvern og kontroll og varsling.

Dette er en myndighet-til-myndighet-avtale, og utviklinga gjøres i Nederland, der Thales har en sterk radarportefølje fra før. Ettersom dette er en opsjon i en eksisterende kontrakt, er det begrensede muligheter for Thales i Norge på selve produktutviklinga.

Thales har varslet at norske bedrifter vil spille en større rolle når det gjelder levetidsunderstøttelse. Det er hundre prosent gjenkjøp for kontraktsverdien på cirka 77 millioner euro, drøyt 780 millioner kroner, som vi nå ser begynner å komme norsk forsvarsindustri til gode.

Nordisk samarbeid

Ritek inngikk i juni en ny vedlikeholdsrammeavtale med Forsvarets logistikkorganisasjon som er verdt opp til 150 millioner kroner over sju år. Selskapet hadde en tilsvarende sjuårsavtale fra 2014.

Ritek er også sterkt involvert i «koronaprosjektet» som handler om å bygge om ytterligere CV90-er. Det ble 20 chassis til overs etter at det opprinnelige Kampvognprosjektet var gjennomført, og det er disse som er i ferd med å bygges om.

– Montasjen har startet, og prosjektet er i rute. Det vil gå fram til andre kvartal 2023, opplyser Minsaas.

Ritek ble etablert i 2003 på tuftene til et av Forsvarets hovedverksteder. Selskapet ble i 2019 solgt til svenske System Engineering Solution (SES) og er i dag en del av SES Group. 

De beskrev oppkjøpet for snart to år siden som en viktig del av sin satsing på forsvarssektoren i og utenfor Norden. Med virksomhet i både Norge, Sverige og Finland er målet å utnytte kapasitet og kompetanse i de tre landene på en helhetlig måte og styrke den industrielle dimensjonen av det nordiske forsvarssamarbeidet.

– Som ett eksempel: Uten nye eiere hadde det vært svært vanskelig å reise kapital til den nye hallen som skal stå klar i april neste år, sier daglig leder Hilmar Olsen jr.

Les også

Les mer om: