NYHETER

På parti med omgivelsene

Jarle Skoglund
11. aug. 2005 - 11:07

Lierskogen pukkverk ved Drammen hadde fått den gjeveste prisen, UEGP-prisen for beste praksis innen miljø. Total rehabilitering for flere titalls millioner kroner ble gjennomført i fjor. Alt er nytt. Paraplyorganisasjonen for europeiske steinprodusenter overrakte hederbevisningen i Brüssel, men prisen ble også markert lokalt. En helt annen verden for oss, sa lederen for nærmeste velforening under sammenkomsten.

- Det er ikke jeg som skal ha æren, den betydelige investeringen ble jo gjort før jeg overtok ved årsskiftet. Men jeg har vært 23 år i Franzefoss og kan forsikre at forbedringsarbeidet skal fortsette intenst på alle våre produksjonssteder. Vi vil være så dyktige på miljøsiden at vi er ønsket av både samfunn og ansatte , sier Frank Hammer.

- Stein, HMS-arbeid og personalpolitiske retningslinjer – det er Frank Hammer, sier Frank Hammer til Våre Veger. I tillegg til jobben som daglig leder i Franzefoss Pukk med hundre ansatte og en årsomsetning på 220 millioner kroner har han fortsatt funksjonen som organisasjonssjef i Franzefoss-konsernet, overordnet ansvar for personalpolitikk og helse, miljø og sikkerhet. Det kan fort bli for mye kontorarbeid på Rud i Bærum og for lite tid til hyppige besøk i de 16-17 pukk- og grusanleggene han leder.Steinmann påny

Hammer fikk ingeniørutdannelse i Forsvaret og drev mye med sprengning og stein, ikke minst i de to årene han var vollmester med byggteknisk ansvar i Troms sjøforsvarsdistrikt. 33 år gammel begynte han i Franzefoss som anleggssjef på Steinskogen ved Kolsås. Fra 1987 har 56-åringen hatt en rekke forskjellige roller i firmaet som ble omdannet til konsern med datterselskaper i 2000. Han var en periode daglig leder i nystartede Verdalskalk AS.

- Jeg ukependlet, men da virksomheten i Verdal vokste seg stor, måtte jeg flytte fra Hønefoss hvis jeg skulle fortsette. Flytting fikk jeg nok av i Forsvaret, så jeg foretrakk andre utfordringer i Franzefoss-familien. Jeg har vært heldig og fått mange forskjellige lederroller, blant annet i Franzefoss Gjenvinning AS. Nå er jeg tilbake der jeg startet, med stein. Det føles bra.- Bra også fordi det er høykonjunktur i byggebransjen?

- Vi håper selvsagt at markedet er med oss slik at vi får igjen for investeringene på Lierskogen og andre produksjonssteder. Vi må bruke mange virkemidler for å oppnå en så god inntjening som mulig i gode tider. En ny nedtur kommer helt sikkert, det viser all erfaring. Det ser bra ut nå, høykonjunkturen i bygge- og anleggsbransjen vil trolig vare i minst to år til framover. Det er viktig å utnytte mulighetene til å gjøre det bra nå.

Det må likevel være langsiktighet i alt det vi foretar oss, langsiktighet i tenkning og visjoner. Franzefoss ble startet i Bærum i 1919. Pukk og grus er produkter som det alltid vil være behov for. Vi bruker 9 tonn knust stein per innbygger i året i Norge. Det trengs aksept i omgivelsene for å kunne dekke denne enorme etterspørselen. Vi må forklare hva vi gjør og at vi oppfyller normkravene til støy og støv. Rystelser ved sprengning er et problem. Vi varsler, setter ut målere og loggfører resultatene. Vi prøver å sprenge på faste tidspunkter slik at rystelsene blir mest mulig forutsigelige.Best – i 2006!

Daglig leder Frank Hammer viser oss rundt på det prisbelønte anlegget i Lier. Det er store dimensjoner over det svenskproduserte knuseanlegget som også dekker behovet for NCC og Norbetongs virksomheter kloss inntil.

- Dette er et anlegg som virkelig tar samfunnsansvar. Det er effektivt og moderne med nyeste teknologi. Anlegget befinner seg lenger inne i bruddet enn det gamle. Resultatet er mindre støv- og støyplage for beboerne i nærheten og tettstedet Tranby litt lenger unna. Det føles veldig spesielt at en i utgangspunktet uønsket virksomhet får ros. I denne bransjen er vi jo vant til at omgivelsene vender tommelen ned, sier Hammer.

- Produktiviteten skal opp i alle våre pukk- og grusanlegg for å sørge for god nok inntjening. Prisene er jo presset, pukk og grus forventes å være billig. Vi må være i endring hele tiden fordi alt omkring oss er i endring. Interne forbedringsprosesser blir viktige for resultatet, understreker Frank Hammer, som er ambisiøs og resultatorientert. Nå er bedriften han leder midt inne i en prosess som kalles Franzefoss Pukk – best i 2006, og som skal involvere absolutt alle.Byggeboom bekymrer

- Hva bekymrer mest i denne høykonjunkturen?

- Da vil jeg først si at alt ikke bare er rosenrødt i en byggeboom. Store veg- og jernbaneprosjekter igangsettes, og det betyr enorme steinuttak. Dette gjelder for eksempel den nye europavegparsellen fra Bærum til Sollihøgda. Det er viktig å få hånd om denne steinen til samfunnets beste slik vi klarte da Nordbytunnelen i Follo ble bygget. Da kjørte vi alt steinuttak til vårt knuseanlegg på Vinterbro. Det gjelder å vinne gjennom samspill.

Men det som bekymrer mest er at noen mindre aktørene ikke har de samme kravene som store aktører som oss. Dette er urettferdig. At det koster å etterkomme strenge krav er Lierskogen pukkverk et meget godt eksempel på. Ulike rammebetingelser og ulik kontroll av disse er ikke bra, sier Frank Hammer.- Hva er det som fascinerer en steinmann som deg?

- Bransjen består av trauste, skikkelige folk med begge bein på jorda. Ikke mye jappekultur, og alle seriøse aktører behandler hverandre offensivt, men realt. Kulturen innen pukk- og grusbransjen er god, og ansvar og langsiktighet dominerer. Personlig er drivkraften å lykkes med å skape gode resultater over tid. Med gode resultater mener jeg ikke bare økonomi, men også intenst fokus på helse, miljø og sikkerhet år etter år etter år, sier Frank Hammer.Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.