KLIMA

– På jumboplass i skogvern

HASTER: Enkelte skogtyper er truet av ødeleggende hogst og utbygging, mener Naturvernforbundet.
HASTER: Enkelte skogtyper er truet av ødeleggende hogst og utbygging, mener Naturvernforbundet.
13. juli 2009 - 15:41

Norges Naturvernforbund hevder at regjeringen ser bort fra internasjonale forpliktelser innen skogvern, og at Norge er «på jumboplass» med vern av bare 1,7 prosent av den produktive skogen.

Påstandene settes fram i et brev til Miljøverndepartementet. Der viser Naturvernforbundet til at Norge gjennom FNs konvensjon om biologisk mangfold (CBD) har forpliktet seg til å stanse tapet av arter innen 2010, og at regjeringen i Soria Moria-erklæringen har understreket at den ønsker å oppnå dette målet.

Naturvernforbundet hevder at regjeringen har valgt å se helt bort fra en vesentlig del av CBD-avtalen, «den som forplikter oss til å bidra til vern av 10 prosent av alle skogtyper.»

Kritiske spørsmål

Som grunnlag for denne kritikken mot den rødgrønne regjeringen, viser Naturvernforbundet blant annet til en rapport fra Miljøverndepartementet 14. mai i år, der det beskrives hvordan Norge ligger an i arbeidet med å sette i verk avtalene i konvensjonen om biologisk mangfold.

«Her er ikke målet om 10 prosent skogvern nevnt», skriver Naturvernforbundet.

Brevet inneholder også en rekke kritiske spørsmål til Miljøverndepartementet. Første spørsmål er hvorfor departementet ikke rapporterer om hvordan Norge oppfyller internasjonalt vedtatte målsettinger om skogvern.

– Haster mye

Naturvernforbundet vil også vite hvor viktig det er for regjeringen å nå målet om 10 prosent vern av alle skogtyper, hvilke strategier miljømyndighetene har lagt for å nå dette målet, hvem som har ansvaret for å gjennomføre arbeidet, og når målet skal være nådd.

«I dag er det for lite vern av alle skogtyper. For noen skogtyper haster det mye fordi de trues av ødeleggende hogst og utbygging», skriver Naturvernforbundet.

Som eksempler på skogtyper der Norge har et spesielt ansvar, nevner Naturvernforbundet bekkekløftskoger, nordlige edelløvskoger, gamle naturskoger, kalkskoger, kystregnskog og olivinfuruskog.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.