SAMFUNN

På den grønne gren

Samlet BNP for Norden er 630 milliarder Euro.

Til sammenlikning er Nordens BNP på samme nivå som i Canada, til tross for at Canada har 31 millioner innbyggere, mens Norden har 24,6 millioner.

Norge har hatt en økonomisk vekst med 24,8 prosent fra 1995 - 2003.

Her leder Island med en vekst på hele 35, 9 prosent i samme perioden.

Finland kommer som nr. 2 med 32,6 prosent. BNP i Norge per innbygger er kommet opp i hele 260.000 kroner.

Finland er lavest i Norden med 193.000 kroner. Gjennomsnittet for Eurolandene er 187.000 kroner.