På åtte måneder har Oslo kommune spart 9 GWh – bare på skolebygg

Målet er 12 GWh innen året er omme.

På åtte måneder har Oslo kommune spart 9 GWh – bare på skolebygg
På Rommen skole var det tidligere flere energislukende feilkilder. Varmepumpen var for liten, og det var styringsfeil på anlegget. Elkjelen gikk for ofte. Bilde: Joachim Seehusen

Roterende varmevekslere er ett av nøkkeltiltakene bak den veritable energisparingen til Oslo kommune. Bare fram til september i år har kommunen spart ni gigawattimer på enøktiltak, tilsvarende over elleve millioner i kroner og øre med dagens strømpris på Østlandet (123 øre/kWh).