DOKTORGRADER

Overvåkning av foringen i en smelteovn

Kommer slitasjen ut av kontroll, kan gjennombrenning av flytende metall forårsake store skader på utstyr rundt smelteovnen og sette personell i fare. Reparasjon etter en slik ulykke kan være svært kostbar.

For å unngå ulykker og forlenge levetiden av ildfastforingen, har Skaar utviklet metoder for å overvåke temperaturfordelingen i ildfastfôringen. Ved slitasje vil temperaturfordelingen endres og indikere hvor slitasjen har funnet sted. Metodene gjør bruk av temperaturmålinger inne i ildfastforingen for å beregne temperaturfordelingen. Metodene er tatt i bruk ved Tinfos Titan & Iron K/S i Tyssedal.

Avhandlingen har tittelen Monitoring the Lining of a Melting Furnace (Overvåkning av foringen i en smelteovn). Den er utført ved Institutt for Matematiske Fag, NTNU, med professor Syvert P. Nørsett som hovedveileder og seniorforsker Karstein Sørli som medveileder. Arbeidet er utført med støtte fra Tinfos Titan & Iron K/S (TTI), Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF), Holtas Legat og SINTEF Anvendt Matematikk.

Les mer om: