Overvåket i Milano

EXIT ANALOG: Mario Grippa, som har det tekniske ansvaret for Milano bys videoovervåking, er klar i sin dom: Analoge kameraer må byttes ut snarest mulig. (Bilde: Finn Halvorsen)
IL DUOMO: Omtrent slik ser Milano-domen ut fra vinduet i politiets videokontrollrom. Men de har langt bedre kontroll med hva som skjer rundt den enorme katedralen på kontrollrommets mange videoskjermer. (Bilde: Finn Halvorsen)
SER DEG: Mr Mario Grippa og hans folk i kontrollrommet ser deg dersom du finner på noe ureglementert i Milanos fotgjengeroverganger. (Bilde: Finn Halvorsen)
SER DEG: Mr Mario Grippa og hans folk i kontrollrommet ser deg dersom du finner på noe ureglementert i Milanos fotgjengeroverganger. (Bilde: Finn Halvorsen)
SER DEG: Mr Mario Grippa og hans folk i kontrollrommet ser deg dersom du finner på noe ureglementert i Milanos fotgjengeroverganger. (Bilde: Finn Halvorsen)
INTENST: Mange av Milanos overvåkingskameraer er fortsatt av analog type. Det betyr ekstra intens skjermstirring for operatørene. De gleder seg til at digitale kameraer etter hvert tar over. (Bilde: Finn Halvorsen)
KONTROLL: I denne bygningen ligger ett av Milano-politets kontrollrom for videoovervåking. (Bilde: Finn Halvorsen)
FINANS: Milano er Italias finanssentrum. (Bilde: Finn Halvorsen)
  • nettarkiv

Milano: Men nesten like viktig er det for politiet i Milano å ha oversikt over Galleria Vittorio Emanuele, som har en av sine innganger fra den store plassen foran katedralen. Rett på den andre siden ligger Europas kanskje mest kjente opera, La Scala.

Hele strøket er preget av et sydende folkeliv til nesten alle døgnets tider. Et terroranslag mot dette området er Milano-politiets største skrekk.

Klistret til skjermen

Derfor sitter flere titalls uniformerte politifolk og stirrer på sine skjermer i en gammel ærverdig bygning bare et par steinkast unna. Politistasjonen huser ett av tre sentrale videokontrollrom i Milano.

Vaktfolkene i disse sentralene må følge med på over 1000 videokameraer i Milano by. For det er ikke bare rundt katedralen og operaen det finnes kameraer tett i tett. Det gjelder også sentralbanestasjonen og San Siro Stadium, hvor både Inter og Milan spiller sine hjemmekamper.

Dessuten finnes det overvåkingskameraer på en rekke andre strategiske steder i byen. Det eksakte antallet fikk vi ikke under vårt besøk i Milano-politiets hovedkvarter. Det dreier seg i alle fall om langt mer enn 1000 kameraer.

– Vi har investert mer enn 140 millioner euro i overvåkingsutstyr så langt. Og mer vil det bli, sier Mario Grippa, som har det tekniske ansvaret for at alle deler i overvåkingssystemet fungerer som det skal.

Over i den digitale videoverden

Mange av kameraene i Grippas overvåkingssystem er fortsatt av analog type. Men han er helt klar på at disse etter hvert må skiftes ut med digitale kameraer med innebygget intelligens.

– Fordelene er så mange og store at det tvinger seg frem. Det gjelder både brukervennlighet, raskere identifikasjon av potensielt truende situasjoner, betydelig redusert lagringsbehov og langt lettere gjennomsøking av lagrede videofiler, sier han.

I analoge systemer styres hvert enkelt kamera av en sentral datamaskin. Dersom man ønsker en endring av kameraets funksjon må maskinen omprogrammeres. Med digitale kameraer med innebygget intelligens kan oppgavene endres øyeblikkelig fra styrepulten.

Styring i alle kanaler

Kommunikasjonen mellom de enkelte digitalkameraene og kontrollrommet foregår via den forbindelsen som for øyeblikket er tilgjengelig og mest egnet. Det kan være alt fra fiberkabel via 3G til wi-fi.

– Vi har også utviklet en egen programvare slik at vi kan overvåke alle byens kameraer i våre mobile enheter. Vi kan ikke bare passivt se hva som foregår, men også styre kameraene fra bilene etter behov, sier Grippa.

Han har så langt installert 300 digitale Sony-kameraer av ulike slag.

Trafikkovervåking

Milano er som de alle andre storbyer plaget av en stadig tiltagende biltrafikk med tilhørende forurensing. Fra 1. januar i år ble det innført et såkalt Ecopass-system med 84 passeringspunkter som alle er utstyr med moderne kameraer.

Biler over en viss alder må betale ekstra avgift for å passere. Dette er et ledd i forurensningsforebyggende tiltak. – Men det er også viktig for oss å ha best mulig oversikt over trafikkbildet i andre sammenhenger. Vi registrerer eksempelvis kontinuerlig alle passeringer av lastebiler og tankbiler med farlig gods og kjemikalier slik at vi hele tiden har oversikt over hvor i byen disse befinner seg, sier han.

Milano har også nylig satt i gang et system for overvåking av fotgjengeroverganger basert på det aller siste innen digital kamerateknikk. Dette er foreløpig på prøvestadiet. Men en ting er sikkert; i de lyskryssene dette systemet er montert kan du bare glemme å kjøre fort fot eller på rødt. Mr Grippa og hans kolleger vil garantert ha bilnummeret ditt i sylskarpt digitalbilde.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå