Overvåker dammer med radarsatelitt

Overvåker dammer med radarsatelitt
SATELLITTBILDER: Fargekodet deformasjonshastighet ved Sira-Kvinas Svartevassdammen, beregnet fra 23 radarbilder fra perioden 1992-2000. Bildene er tatt med radarinstrumenter på European Remote Sensing-satellittene (ERS-1 og 2) Det røde området langs toppen av demningen indikerer et område med setninger opptil 3 mm/år. Måleusikkerheten ved denne metoden er rundt 1 mm/år, så områder i grønt, lys gult og turkis er områder uten statistisk signifikant bevegelse. Bildene stammer fra et mindre forskningsprosjekt i samarbeid mellom Norut og NGI.

Dambrudd kan ha katastrofale konsekvenser hvor tusenvis av mennesker kan dø. For å hindre dette, må bevegelser i dammene overvåkes slik at dammene kan repareres i tide.

Tradisjonelt overvåkes dammer ved at det settes bolter i steiner på damkronen og at bevegelsene i disse måles fra kikkerter som står på fjell i terrenget utenfor dammen.

Men dette arbeidet tar mye tid, er dyrt, og kan kun gjøres på visse prioriterte områder av dammene.

Millimeterpresisjon

The Northern Research Institute Tromsø (Norut) har utviklet programvare som kan brukes til å finne og måle setninger og deformasjon av dammene og områdene rundt.

Teknologien innebærer at man prosesserer 10-20 radarsatellittbilder, og gjør det mulig å måle endringer på bakken med millimeterpresisjon.

Dagens radarsatelitter, som sender ut radarstråler mot jordoverflaten, har en har en repetisjonssyklus på 4-24 dager, slik at kontinuerlig overvåking av dammene blir mulig.

Prøveprosjekt

I et prøveprosjekt som starter til høsten og varer et år, skal Troms Krafts dam Rihpojávri overvåkes. Det er Norut som skal prosessere satellittdataene, mens Norges Geotekniske Institutt (NGI) skal tolke dem.

Resultatene skal sammenlignes med Troms Krafts egne målinger basert på den tradisjonelle overvåkingsmetoden, opplyser Frano Cetinic.

Han er daglig leder i selskapet Globesar, som har sitt utspring i Norut, og som administrerer prosjektet og eier de kommersielle rettighetene til teknologien.

U-land

Verdensbanken er også interessert i demonstrasjonsprosjektet fordi teknikken bygger på satellittdata. Det gjør det mulig å overvåke dammer i hele verden og spesielt i u-land som ikke har ressurser til å overvåke sine egne dammer godt nok.

Globesar har vært i kontakt med Energi Norge, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og flere kraftselskaper i Norge og Sverige som alle har vist interesse for prosjektet.

Frano understreker at teknologien allerede eksisterer i dag og blant annet brukes til overvåking av områder utsatt for fjellskred.

Les mer om: