Overvåker 30 personer døgnet rundt for å skape fremtidens boliger

Lever i et laboratorium med 2000 sensorer.

Overvåker 30 personer døgnet rundt for å skape fremtidens boliger
Living Lab-en er satt sammen av moduler som enkelt kan bygges om. Foto: Felix Gerlach

I Göteborg foregår for tiden et unikt forskningsprosjekt, der en rekke bedrifter forsker på hvordan vi kommer til å bo om 20 år. Et eget testhus er utviklet for at forskning og utvikling kan foregå i et autentisk miljø, med mennesker som bor der døgnet rundt