Overtar sjøkabelvirksomhet

Selskapet vil videreføre og utvikle produksjonen av sjøkabler. Den daglige driften vil ikke bli berørt av overtakelsen.

ScanRope Subsea Cables AS vil dermed fortsette å produsere sjøkabler for kraftoverføring, kontroll og styring av undervannsproduksjon og prosesseringsanlegg brukt i offshoreindustrien. Avdelingen som nå overtas av ScanRope, ble igjen i ABB etter at Draka overtok ABBs øvrige kabelvirksomhet fra ABB Norsk Kabel i desember 1999. ABB selger nå ut resten av kabelvirksomheten som et ledd i selskapets arbeid med fokusering på sine satsningsområder.

I forbindelse med endringen, inngår ScanRope Subsea Cables en samarbeidsavtale med JDR Cable Systems Group (UK). De to selskapers produktspekter er i stor grad komplementære. Gjennom JDRs bedrifter i Houston, Rotterdam og Cambridge, vil de oppnå store synergier i de internasjonale markedene.