IT

Overtar i Edda Media

Karl Gunnar Opdal i Edda Media og Terje Mjøs i ErgoGroup er enige om at sistnevnte skal overta driften av IT-tjenestene i Edda Media.
Karl Gunnar Opdal i Edda Media og Terje Mjøs i ErgoGroup er enige om at sistnevnte skal overta driften av IT-tjenestene i Edda Media.

ErgoGroup og Edda Media har inngått en avtale om at ErgoGroup skal overta driften av Edda Medias IT-virksomhet.

Lavere kostnader

Driften overføres 1. januar 2010 og avtalen har en varighet på fem år med drift, support og forvaltning.

– Innholdsformidling er vår kjernevirksomhet, ikke drift av IT-systemer. Ved å overføre driften av våre systemer til ErgoGroup oppnår vi både lavere kostnader og en forutsigbar, fleksibel og solid leveranse av profesjonelle tjenester fra en leverandør som gjennom stordriftsfordeler kan evne å optimalisere driften av våre systemer utover det vi ville klart på egenhånd, sier IT-direktør Terje Haug i Edda Media i en pressemelding.

Satser

Edda Media leverer i dag IT-tjenester til 92 redaksjonelle publikasjoner. Avtalen har en verdi på 200 millioner kroner over fem år.

– Dette er en viktig og langsiktig avtale for oss med et spennende medieselskap. Avtalen tilfører oss både et betydelig volum på drift, samtidig som overtagelsen av det sterke kompetansemiljøet i Tønsberg gir oss en unik posisjon for videre vekst. Vår ambisjon er å bruke det sterke fagmiljøet vi nå overtar som kjernen i en økt satsning mot presse og media i Norge, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup.Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.