Overspenningsvern

ABB har nå utvidet sin serie med T2 vern for IT-nett til også å omfatte ferdigbygde 3pol. overspenningsvern med Uc på 440Volt. NEK400, 2010 stiller krav til installasjon av klasse II overspenningsvern i hovedfordelingstavlen for boligens elektriske installasjon. Nye NEK 400 krever at overspenningsvern i en installasjon som er tilknyttet et allment IT-nett skal ha en nominell spenning (Uc) på 360 volt eller høyere.

Les mer om: