MARITIM

Oversikt: 26 selskaper vil bygge landbaserte lakseanlegg i Norge

Totalt planlegges det en kapasitet på over en halv million tonn i Norge.

En rekke små og store landbaserte oppdrettsanlegg er under planlegging, men kun et fåtall er i drift.
En rekke små og store landbaserte oppdrettsanlegg er under planlegging, men kun et fåtall er i drift. Illustrasjon: Arne Fenstad

Foreløpig er det kun tre landbaserte anlegg i drift i Norge: Fredrikstad Seafood i Fredrikstad, Salmon Evolution på Nordvestlandet og Andfjord Salmon i Nordland. Men en rekke anlegg er under planlegging eller bygging. De fleste skal bygge et pilotanlegg og et første byggetrinn, for så å skalere opp betydelig.