Overraskende funn: Solceller på drivhus ødelegger ikke for plantene

På sikt kan solceller gjøre drivhus energinøytrale uten å skade avlingene, viser en ny studie.

Overraskende funn: Solceller på drivhus ødelegger ikke for plantene
Forskerne ble selv overrasket over funnene sine, som viser at avlinger i drivhus ikke tar skade av solceller på taket. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er lett å tenke seg at avlinger som vokser i drivhus vil bli påvirket av at glasstaket byttes ut med solceller, men det ser ikke ut til å være tilfelle.