PRODUKSJON

Overlever på kvalitet

Finn Halvorsen
6. juni 2003 - 09:37

På Tangen i Tvedestrand har det vært drevet industri siden 1700-tallet.

Først dreide det seg om bygging av stolte treskuter; senere stålskip i forbindelse med et jernstøperi som ble etablert på området.

I mer moderne tid startet rederiet Gotaas-Larsen i 1961 bedriften Golar Metal, som fortsatte til 1988. Da var det slutt; bedriften gikk konkurs.

På det tidspunktet hadde allerede fem Golar-medarbeidere hoppet av og etablert Teamtec AS, nærmere bestemt i 1984. Ved Golar-konkursen tok de over produktene, kontorlokalene og deler av fabrikklokalene.

Lønnsom bedrift

- Vi har drevet med overskudd fra første driftsår, sier administrerende direktør Erling Holm. Fra seks ansatte i 1984 har bedriften nå 70 ansatte og en omsetning i fjor på ca.125 millioner kroner. Eksportandelen ligger mellom 80 og 90 prosent.

Produksjonen er skilt ut i et eget datterselskap, Teamtec Production. - Vi har to produksjonsanlegg, sier Rolf A. Schøning, administrerende direktør for produksjonsbedriften.

- Her på Tangen støper vi fortsatt ejektorer, som i sin tid var grunnlaget for bedriften ved siden av brannsikre vinduer. Vi støper også en del standardkomponenter for marint bruk, og vi tar på oss støpeoppdrag fra eksterne kunder.

Miljøprodukt

Teamtecs hovedprodukt er forbrenningsovner for avfallsbehandling om bord i skip. De fremstilles i et eget produksjonsanlegg i Gjerstad, litt lenger nordøst i Aust-Agder. Disse ovnene sørger for at mesteparten av avfallet blir miljømessig forsvarlig behandlet.

- Mens våre to andre produktgrupper i hovedsak selges til tankskip, har stort sett alle typer skip behov for forbrenningsovner. Vi er en av verdens største, om ikke den største, på dette området, og vi tar stadig markedsandeler, sier Holm.

Det bygges anslagsvis 1000 nye, større skip i verden årlig, hvorav kanskje 800 utstyres med forbrenningsovn. - Av dette har vi en markedsandel på 20-25 prosent. Men enda viktigere er IMOs (International Maritime Organization) nye og strengere krav til sertifisert avfallsbehandling om bord. Det er ingen spøk å bryte disse reglene. Det kan vanke bøter på flere titalls millioner dollar om man blir tatt for ulovlig avfallsdumping for eksempel utenfor USAs kyst, sier Holm.

Det betyr at en mengde skip må installere nye forbrenningsovner for å oppfylle kravene. Det åpner seg derfor et stort ettermarked, som representerer ca. 40 prosent av Teamtecs leveranser.

Skjær i sjøen

Alt dette høres nokså rosenrødt ut. Holm skynder seg imidlertid å tilføye at Teamtec også merker virkningene av høy kronekurs og høyt kostnadsnivå i Norge.

- Det er ikke bare kostnadsnivået som gjør det vanskelig å konkurrere. De nye miljøkravene fra IMO hilser vi velkommen. Men vi etterlyser samtidig et internasjonalt sertifiseringsorgan slik at det stilles de samme krav for å få godkjent utstyr om det produseres i Kina eller Norge. Slik er det ikke i dag, sier Holm.

- Vi har hatt som mål å basere oss på norske underleverandører, men prisforskjellene er ofte så store at vi har måttet endre denne strategien. Det betyr blant annet at vi i dag kjøper tanker fra Polen. Vi samarbeider også med et kinesisk selskap hvor vi leverer en teknologipakke. Diverse stålarbeid og montering foregår også ved den kinesiske bedriften, sier Schøning.

Gode kunder

Totalbildet er likevel positivt for Teamtec. Holm er ikke i tvil om grunnen; kvalitet og gode kunder.

- Golar- og Teamtec-navnet har et godt renomme i verdens shippingmiljø. Vi har også mye å takke et sterkt norsk shippingmiljø for. Norske redere er seriøse og opptatt av kvalitet. Vi selger direkte til verft, i alle fall når det gjelder nyinstallasjoner. Beslutningen om eventuelt å velge et dyrere delprodukt må tas av rederne selv. Her opplever vi norske redere som gode kunder, og det samme gjelder også redere i flere andre europeiske land, sier Holm.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.