NETTARKIV

Overlever på eksport

Til tross for at leverandørindustrien for norsk kraftforsyning har bygd seg ned, er den avhengig av eksport for å opprettholde virksomheten. – For GE Hydro er det helt umulig å leve bare av det innenlandske markedet. I dag utgjør ordrene i det norske markedet bare 25-30 prosent av den totale omsetningen, sier direktør Per Berg i GE Energy. Selskapet har som mål at Norge skal utgjøre et senter innen vannkraftsatsingen globalt, med forskning og utviklingsvirksomhet, engineering, prosjektledelse og produksjon. Med en slik målsetting vil en virksomhet basert bare på det norske markedet være utenkelig.

Men bildet er ikke bare helsvart: – Det er viktig å påpeke at potensialet er stort for oppgradering av norske kraftverk med 5-10 TWh, samt et potensial for 15 TWh i nye prosjekter innenfor kategori én i Samlet plan, understreker Berg.

Bedre marked

Han mener markedet er litt bedre i år enn i fjor. Bygging av noen mindre anlegg er i gang, men dette endrer seg fra år til annet. I gjennomsnitt øker markedet for service og oppgraderinger noe, mens markedet for nye anlegg er svært ujevnt. Utsettelsen av Tyin, og nå senest Beiarn, er klare eksempler på dette.

Noe av markedssvikten i Norge kan erstattes med ordre fra utlandet. – Det finnes et interessant eksportmarked for vannkraftutstyr, men dette markedet er heller ikke i noe særlig vekst, og det har lenge vært en overkapasitet internasjonalt i bransjen, mener Berg.

Situasjonen har ført til et sterkt prispress. I dag er det bare mulig å produsere komponenter med høyt teknologiinnhold i Norge. Produksjonen av enklere komponenter må settes ut til lavkostland. Dessuten er de store vannkraftlandene som Kina og Brasil i ferd med å bygge opp egen industri og kompetanse, og de satser mer og mer på lokal produksjon.

Sterkt teknologimiljø

– Det vi må satse på i Norge, er et sterkt teknologimiljø for stadig å ligge i forkant av utviklingen. Vi må bruke vår ekspertise innen produksjon og prosjektledelse til å sy sammen leveranser med komponenter fra lavkostland. Imidlertid er det viktig å opprettholde produksjonskapasitet og kompetanse i Norge, ikke minst for å betjene det norske service-og oppgraderingsmarkedet, sier Berg.

I dag har GE Hydro om lag 350 personer ansatt i Norge. Det er 100 færre enn så sent som i desember i fjor. For ti år siden hadde de virksomhetene som i dag inngår i GE Energy, over 1200 ansatte. GE Energy kjøpte vannkraftvirksomheten fra Kværner i oktober i fjor.

– I prinsippet har vi de samme aktivitetene som tidligere, men verkstedet i Lodalen er fraflyttet, og et nytt verksted på Sørumsand med fokus på produksjon av kjernekomponenter og service er tatt i bruk, sier Berg. Selv kommer han fra Kværner, hvor han var administrerende direktør i Kværner Energy as.

Sammen med blant andre Energiforsyningens Fellesorganisasjon har leverandørindustrien engasjert seg sterkt overfor myndighetene for å få fritak for investeringsavgift ved utbygging av ny vannkraft og ved rehabilitering av eldre anlegg.

– Forslaget er veldig positivt. Det kan få i gang en del prosjekter som i dag sitter langt inne på grunn av de lave kraftprisene, påpeker Berg.

GE Energy Norge as omfatter GE Hydro, GE Packaged Power og GE Energy Services. De to siste er det tidligere varmekraftområdet i Kværner. Det norske konsernet eies av det amerikanske flernasjonale konsernet General Electric Company, som har omkring 295.000 ansatte fordelt over store deler av verden. Konsernet har omtrent like stor børsverdi som Microsoft.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.