ENERGI

Overlever på eksport

25. okt. 2000 - 06:54

Leverandørindustrien for norsk kraftforsyning har bygd seg ned. Den avhengig av eksport for å opprettholde virksomheten.

– For GE Hydro er det helt umulig å leve bare av det innenlandske markedet. I dag utgjør ordrene i det norske markedet bare 25-30 prosent av den totale omsetningen, sier direktør Per Berg i GE Energy, tidligere Kværner Energy.

Selskapet har som mål at Norge skal utgjøre et senter innen vannkraftsatsingen globalt, med forskning og utviklingsvirksomhet, engineering, prosjektledelse og produksjon. Med en slik målsetting vil en virksomhet basert bare på det norske markedet være utenkelig.

Men bildet er ikke helsvart: – Det er et stort potensial for oppgradering av norske kraftverk med 5-10 TWh, samt et potensial for 15 TWh i nye prosjekter innenfor kategori én i Samlet plan, understreker Berg.

Sterkere marked

Han mener markedet er litt bedre i år enn i fjor. Bygging av noen mindre anlegg er i gang. I gjennomsnitt øker markedet for service og oppgraderinger noe, mens markedet for nye anlegg er svært ujevnt. Utsettelsen av Tyin, og nå senest Beiarn, er klare eksempler.

Noe av markedssvikten i Norge kan erstattes med ordre fra utlandet. – Det finnes et interessant eksportmarked for vannkraftutstyr, men det er heller ikke i noe særlig vekst. Det har lenge vært overkapasitet internasjonalt i bransjen, hevder Berg.

Situasjonen har ført til et sterkt prispress. I dag er det bare mulig å produsere komponenter med høyt teknologiinnhold i Norge. Produksjonen av enklere komponenter må settes ut til lavkostland. Dessuten er de store vannkraftlandene som Kina og Brasil i ferd med å bygge opp egen industri og kompetanse, og de satser mer og mer på lokal produksjon.

Innovativt teknologimiljø

– Det vi må satse på i Norge, er et sterkt teknologimiljø for stadig å ligge i forkant av utviklingen. Vi må bruke vår ekspertise innen produksjon og prosjektledelse til å sy sammen leveranser med komponenter fra lavkostland. Imidlertid er det viktig å opprettholde produksjonskapasitet og kompetanse i Norge, ikke minst for å betjene det norske service-og oppgraderingsmarkedet, sier Berg.

I dag har GE Hydro om lag 350 personer ansatt i Norge. Det er 100 færre enn så sent som i desember i fjor. For ti år siden hadde de virksomhetene som i dag inngår i GE Energy, over 1200 ansatte. GE Energy kjøpte vannkraftvirksomheten fra Kværner i oktober i fjor.

– I prinsippet har vi de samme aktivitetene som tidligere, men verkstedet i Lodalen er fraflyttet, og et nytt verksted på Sørumsand med fokus på produksjon av kjernekomponenter og service er tatt i bruk, sier Berg. Selv kommer han fra Kværner, hvor han var administrerende direktør i Kværner Energy as.

Investeringsavgift

Sammen med blant andre Energiforsyningens Fellesorganisasjon har leverandørindustrien engasjert seg sterkt overfor myndighetene for å få fritak for investeringsavgift ved utbygging av ny vannkraft og ved rehabilitering av eldre anlegg.

– Forslaget er veldig positivt. Det kan få i gang en del prosjekter som i dag sitter langt inne på grunn av de lave kraftprisene, påpeker Berg.

GE Energy Norge as omfatter GE Hydro, GE Packaged Power og GE Energy Services. De to siste er det tidligere varmekraftområdet i Kværner. Det norske konsernet eies av det amerikanske flernasjonale konsernet General Electric Company, som har omkring 295.000 ansatte fordelt over store deler av verden. Konsernet har omtrent like stor børsverdi som Microsoft.

Vinn eller forsvinn

– Det er vinn eller forsvinn for GE på verdensmarkedet. Vi kan ikke produsere alt i Norge, men må sette bort deler av produksjonen til lavkostland. For å beholde deler av virksomheten i Norge, må vi være dyktigst på de områdene som GE har satt til å drive med i Norge, som produksjon og engineering, sier Vidar Rustad, representant for de NIF-organiserte i GE Hydro, til Teknisk Ukeblad.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

De ansatte føler seg ikke trygge etter nedskjæringene bedriften har vært igjennom, sier Kjell Ahlberg, NITO-representant ved GE Hydro på Kjeller. Ahlberg håper likevel på flere ordre.

– Alternative energikilder er i fokus. Det må ses i forhold til oppgradering av eksisterende anlegg. Slik oppgradering er ikke synlig utad og medfører ikke noen naturinngrep. Men for tiden er det lite av slik aktivitet i elforsyningen i Norge, sier Ahlberg, som ser et potensial i leveranser til alternative energikilder som vindkraft.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.