NETTARKIV

Overkjørt av bransjemesse

Hugo Ryvik
24. jan. 2002 - 09:23

Flere utstillere fra automatiseringsbransjen har i mange år uttrykt misnøye med messearrangementet. At messen neste år holder lørdagsåpnet og vender seg mer mot myndigheter og publikum enn tidligere har fått misnøyen til å toppe seg.

En gruppe på 10-15 små og mellomstore leverandører har nå samlet seg om en egen automatiseringsmesse. - Vi har blitt overstyrt av Eliaden-arrangørene og er veldig misfornøyd med vår egen bransjeorganisasjon Ifea, som støtter messeopplegget. Nå har vi startet for oss selv og skal stille ut på Lillestrøm i mars 2003, sier Helge Bjørhall, daglig leder i Flow-teknikk AS. Han mener at den alternative automatiseringsmessen skal klare å få med 60-70 utstillere.

Tull med lørdagsåpent

Kritikken mot Eliaden går på at det er for dyrt å stille ut, at automatiseringsbransjen får dårlig eksponering i forhold til elektrobransjen, og at lørdagsåpent bare gir ekstra kostnader og nesten ingen uttelling for utstillerne.

- De firmaene som har brutt ut føler at de ikke blir hørt av Eliaden-arrangørene eller Ifea. Mange av selskapene har private eiere og kan gjøre som de selv vil. Nå har gruppen lagt fram sine ønsker for Teknisk Nytt, som arrangerer automatiseringsmessen PA 2003, sier Tor Sandvoll, direktør i Endress + Hauser. Sandvoll er medlem i utbrytergruppens interimstyre sammen med Bjørhall, Tov Andreassen fra Emerson Process Management og Per Kjølner fra Leif Kjølner Ingeniørfirma.

Aldri mer!

Flow-Teknikk kommer aldri til å delta på Eliaden igjen, ifølge Bjørhall, som hevder at han har flere andre firmaer med seg.

- I 1992 var jeg med på å få automatiseringsbransjen inn i Eliaden. Siden har det skåret seg mer og mer. De andre bransjene er blitt for store og vi blir ikke hørt lenger. Vi fikk bort ordningen med lørdagsåpent, men nå er ordningen jammen tilbake igjen, tordner Bjørhall. Også i fjor høst gikk bølgene høyt da samarbeidet mellom Eliaden og Nelfo ble brutt og Nelfo lanserte sin egen messe; Elexpo. Samarbeidet ble senere gjenopptatt. - Nå er det blitt verre enn noen gang før. Vi vil ha en teknisk messe - politikere er vi ikke interessert i, sier Bjørhall.

Beklager utviklingen

Tore Sandvboll mener det er beklagelig at bransjen ikke kan samle seg om en messe, og at Eliaden ikke blir foretrukket av en del leverandører.

Selv taler han til fordel for Eliaden, og er først og fremst med i utbrytergruppen for å holde seg informert om hva som foregår, hevder han. Sandvolls selskap Endress + Hauser har meldt seg på både Eliaden 2002 og PA 2003.

Venter og ser

- Etter Eliaden vil vi ta en oppsummering og se hvor vi går videre. Vi har meldt oss på med en toetasjers utstilling og ønsker å bli plassert i den store hallen - ikke bortgjemt i en av katakombene, sier Sandvoll.

En viktig faktor for at en alternativ automatiseringsmesse skal lykkes er at store leverandører som ABB, Siemens og Kongsberg Simrad blir med. Foreløpig har ingen store firma meldt seg på PA 2003.

Vil ha mindre glamour

Emerson Process Management har ikke deltatt på Eliaden siden 1994 og skal ikke delta neste år heller, men har meldt seg på PA 2003 og deltar på oljemessa ONS.

Daglig leder Tov Andreassen mener at Eliaden bør bli mindre glamorøs, mer faglig orientert og billigere. - Messer i Norge er alt for dyrt. Kvadratmeterprisen på Eliaden og ONS er tre ganger så høy som på verdens største industrimesse; Hannovermessen. Min personlige mening er at det koster for mye å delta på enhver messe i forhold til utbyttet. Jeg ville heller brukt pengene på å sende selgerne rundt på salgsbesøk, men kunder og konkurrenter kan ta det som et tegn på at firmaet går dårlig hvis vi ikke deltar, sier Andreassen. Emerson har ONS som hovedmesse i Norge og deltar PA 2003 for å se om messen kan gi et bedre kost/nytte-forhold. Han ser det som langt viktigere å treffe de riktige kundene enn å ha mange besøkere. Andreassen er også svært negativ til lørdagsåpnet. - Det er sikkert bra for de som selger brytere og pærer til husbyggere, men for oss som selger utstyr til industribedrifter har det ingen verdi, sier han.

Svar på tiltale

Under et møte med utbrytergruppen i oktober svarte Geir Lae Solberg, medlem i Elektroforums Eliaden-styre og direktør i Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) på kritikken.

Solberg mener at automatiseringsbransjen nå blir hørt og får den eksponeringen den fortjener. - Bransjen er for fragmentert og trenger å profilere seg. Det kan vi få til med det nye Eliaden-opplegget. Selv om det er vanskelig for noen å se verdien på kort sikt, er det mange som vil dra nytte av det på lang sikt, sier Solberg til tekblad.no.

Fortsatt misnøye

Men utbrytergruppen er fortsatt ikke fornøyd og fortsetter arbeidet med det alternative messearrangement.

Eliaden-påmeldingene fram til nå tyder likevel på at andelen automatiseringsutstillere vil bli omlag 30 prosent, det vil si like stor som i 2000.

Les mer om: