Over 20 amerikanske, finske og tyrkiske fly trente med Luftforsvaret i Norge

Det er første gang F-22A Raptor deltar på denne typen trening i Norge.

Over 20 amerikanske, finske og tyrkiske fly trente med Luftforsvaret i Norge
F-22A Raptor fra 90th Expeditionary Fighter Squadron på flystasjonen Łask midt i Polen. Denne uka er flere av dem stasjonert på Ørland. Staff Sgt. Danielle Sukhlall

Det amerikanske flyvåpenet har denne uka for første gang stasjonert F-22A Raptor i Norge.