Over 10.000 produserer nå sin egen strøm

Produksjonsrekord for solcelle-eiere i mars.

Over 10.000 produserer nå sin egen strøm
Over 10 000 strømkunder produserer nå sin egen strøm. 98 prosent av dem har solceller. Foto: Solarstone

Ved utgangen av første kvartal var det registrert 10.018 plusskunder i Norge. Dette er 43 prosent flere enn ved utgangen av samme kvartal i fjor.

Om lag 86 prosent av de nye plusskundene er husholdninger, ifølge tall fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). 

Naturlig nok bor de fleste plusskundene i Sørøst-Norge. Her er det registrert 4632 plusskunder. Én prosent av plusskundene, 115 personer, bor i Nord-Norge.

Rekordproduksjon i mars

Den gjennomsnittlige plusskunden matet inn 504 kWh til strømnettet i første kvartal i år. 72 prosent av denne strømmen (364 kWh) ble produsert i mars. Det er 50 prosent mer enn normalen for mars måned. Plusskundene brukte også mindre strøm selv i mars i år enn i tidligere år, ifølge RME.

98 prosent av alle plusskundene har solcellepaneler.

Under én prosent av plusskundene mater inn strøm fra vannkraftverk. Til gjengjeld har disse en jevnere produksjon gjennom året, og står dermed for 11 prosent av den totale innmatingen fra plusskundene de siste tre årene.

Mesteparten av innmatingen fra plusskunder med vannkraftverk kommer fra næringskunder, ifølge RMEs tall.

Les også