Over 1 million tonn med ubrukte klimakvoter

Over 1 million tonn med ubrukte klimakvoter
Norske bedrifter som fikk gratis klimakvoter, har ikke klart å bruke dem opp.

Det viser en oppsummering etter Kyoto-avtalens to første år som Statistisk sentralbyrå (SSB) har foretatt.

Lavere utslipp

Landbasert industri var tildelt klimakvoter for 12 millioner tonn, mens utslippene var på 10,7 millioner tonn, viser tallene fra SSB.

Utslippene av klimagasser fra kontinentalsokkelen og fastlandet utenom husholdningene var i 2008 og 2009 til sammen 94,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Kan selge

Av dette var 38,6 millioner tonn omfattet av kvoteplikt.

Bedriftene kan enten selge videre de ubenyttede klimakvotene, eller beholde dem til neste år.

Les mer om: