ARKIVNYHETER

Otto Søberg: Skal styrke Grenland Group

Anders J. Steensen
3. mars 2011 - 22:13
Vis mer

Sandefjord: – Sommeren og høsten var en utfordring for Grenland Group. Urolighetene rundt selskapets ledelse skapte en dårlig stemning blant de ansatte og de ble usikre på framtiden. Etter at Hitec Vision overtok aksjemajoriteten og den gamle hovedaksjonæren solgte seg ut, ser det ut til at våre medarbeidere igjen gleder seg til å gå på jobb, sier administrerende direktør og konsernsjef i Grenland Group, Otto Søberg.Telemark og Vestfold

Grenland Group ASA er børsnotert og er i dag eid av Hitec Vision med en eierandel på 89 prosent pluss rundt 400 andre aksjonærer. Selskapet har sitt hovedkontor på Foksrød utenfor Sandefjord, og har sin basis i virksomheter i Vestfold og Grenland pluss at det har kontorer i Bergen og Stavanger. I dag er det rundt 1500 ansatte i selskapet som i all hovedsak driver med mekanisk virksomhet rettet mot offshore samt industrien i Grenland. I tillegg har bedriften et eget kontor i Kina for å dekke det kinesiske markedet.Fram og tilbaketog

Grunnleggeren av selskapet er Hallgeir Skogen, en fargerik person som med sin gestalt alltid har vekket oppmerksomhet. Han bygget Grenland Group opp til å bli en stor offshoreaktør på Østlandet og fikk selskapet børsnotert i desember 2005. Han trakk seg tilbake i 2008, men etter ett år returnerte han i lederposisjonen i selskapet. Etter en rekke uroligheter knyttet både til aksjeoppkjøp og forhold knyttet til hans lederstil, ble han presset ut etter ekstraordinær generalforsamling 5. november 2010. Hallgeir Skogen solgte alle sine aksjer til Hitec Vision da han forlot selskapet han selv hadde stiftet. 10. desember ble styreformann Otto Søberg tilsatt som ny administrerende direktør i Grenland Group.Har arbeid

Gjennom en rammekontrakt for FMC Kongsberg Subsea har Grenland Group Fabrication en god grunnbeskjeftigelse og er i dag sannsynligvis verdens største leverandør av undervannstrukturer og avanserte undervanns produksjonssystemer. Selskapet har en god posisjon gjennom Minox på Notodden i forbindelse med behandling av produsert vann, og de har et godt inngrep som vedlikeholdsleverandør til industrien i Grenland.

Gjennom engineeringvirksomhten som går under navnet Grenland Solutions har Grenland Group blant annet hatt hovedengineeringen på Jon Gjeddebos siste nyvinning, lastebøyen HiLoad i selskapet Remora.Skal ansette 200 personer

Otto Søberg ønsker å forsterke Grenland Solutions. – Nå skal vi fokusere på organisasjonen og organisasjonsutvikling. Vi skal bygge opp en slagkraftig organisasjon som kan påta se større oppdrag enn i dag. Vi skal videreutvikle den kompetansen selskapet har på borerigger og bli sterke innen dette feltet. Vi har stor tro på at det i framtida vil bli etterspørsel etter nye rigger, og da rigger som er beregnet på de forholdene vi ser på norsk sokkel når det gjelder dybde og størrelse. Vi vil også se på boresystemer på produksjonsplattformer, sier han.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

– For å være konkurransedyktige og troverdige har vi behov for å øke bemanningen med rundt 200 personer, særlig seniorpersonell med erfaring fra gjennomføring av større kontrakter. Vi arbeider også med å få nye ledere til de tre divisjonene vi har i Grenland Group, Fabrication, Solutions og Maintenance and Modifications.Vil vokse

Norsk oljeindustri går mot lysere tider. Det står en rekke utbyggingsoppdrag i kø, og eldre felt krever omfattende forbedringer for å holde produksjonen oppe. Prognosene tilsier at fram til 2016 så vil investeringsnivået på sokkelen ligge på rekordstore 150 milliarder kroner årlig hvorav to tredeler kommer fra norsk leverandørindustri. I tillegg eksporteres varer og tjenester for 120 milliarder kroner. Med andre ord, vil leverandørindustrien alene omsette for vel 200 milliarder kroner, dersom dagens aktivitetsnivå holdes nasjonalt og internasjonalt. Søbergs oppgave er å posisjonere Grenland Group i dette bilde.

– Eierne har store ambisjoner med Grenland Group. Vi skal vokse både ved økt aktivitet og ved oppkjøp. I første omgang ønsker vi å ansette rundt 200 personer fordelt over alle lokasjoner i bedriften. Jeg mener at vi ved at vi er lokalisert flere steder på Østlandet og i Bergen og Stavanger har store muligheter til å lykkes med å få de folkene vi ønsker.

– På Vestlandet vil vi i all hovedsak være rettet mot vedlikeholds og modifikasjonsarbeid. I Bergen ønsker vi primært å ha inn folk i de hvite fagene, elektro, instrumentering i IT, mens vi i Stavanger ser etter folk med mekanisk kompetanse, stål, struktur, piping.

– Grenland Solutions skal vokse på Østlandet og i Shanghai. I dag har vi rundt 40 årsverk i Kina og bedriften her vil være en viktig brikke i framtiden. Den vil først og fremst være rettet mot nybyggingsmarkedet av borerigger i Kina. Det er viktig med gode engineeringressurser her. Vi ser at kineserne er på vei ut i verden og ivrer etter å samarbeide. Derfor mener vi det er plass for norske bedrifter i det kinesiske markedet, sier Søberg.Kan borerigger

Grenland Solutions i Sandefjord er en videreføring av selskapet Framnes Engineering, som ble overtatt av Hitec og en stund het Hitec Framnes. Tyngden i selskapet er borerigger. – Vi har høykompetente folk som kan rigger. Denne kompetansen skal vi bygge videre på. På Notodden har folk med ledende teknologi innen behandling av produsert vann. De skal videreutvikle denne teknologien til enklere skidbaserte løsninger. vi skal ikke levere egne produkter, men skal basere oss på å levere løsninger som kan bygges lokalt verden rundt.

– Med den aktiviteten vi ser komme legger jeg ikke skjul på at ressurssituasjonen blir krevende, særlig på Vestlandet, mens vi her på Østlandet har mer fleksibilitet i og med at vi har kontorer i Porsgrunn, Sandefjord, Tønsberg, Notodden og Oslo. Vi er en stor bedrift i denne regionen og her ved kontoret kan vi huse opp til 400 personer i denne bygningen. Vi vil skynde oss langsomt, men mener at vi har konkurransefortrinn på små og mellomstore engineeringprosjekter. Vi vil holde oss til rigger og topsideløsninger for prosesser og boligkvarter. Vi vet at Statoil for tiden arbeider med nye konsepter for rigger.Nei til egne produkter

– Andre offshorekonsern har lagt vekt på egen produktutvikling og selger egne produkter i markedet. Vi Grenland Group også gå den veien?

– Vi har ikke en egen produktportefølje. Jeg er ikke sikker på at det er veien å gå. Vi vil holde oss til rigdesign, borepakker, og engineeringløsninger for prosessanlegg og boligkvarter.

– Jeg er også veldig stolt av det samarbeidet vi har med FMC Kongsberg Offshore. Med den veksten som er i undervannsmarkedet gir det oss godt belegg ved våre verksteder i Langesund og Tønsberg.Vil hjelpe Kina

– Hittil har Grenland Group levert undervannstrukturer primært til det norske markedet, bortsett fra avanserte undervanns prosessanlegg med imponerende presisjon til Pazflor-feltet på angolansk sokkel. Ser dere andre markedsmuligheter?

– Markedet for undervannstrukturer vokser i Sørøst Asia. Det er spennende for FMC som har aktiviteter i området. Vi er definitivt interessert i å ta del i dette markedet hvor FMC er den største aktøren.

– Vi ser også at kineserne har et stort behov for hjelp i forbindelse med bygging av borerigger. Det ligger en rekke halvt nedsenkbare rigger til kai ved Yantai-verftet fordi det er feil ved dem. Vi har kompetansen på å dekke det behovet kineserne har for å sikre at riggene blir operative, sier Søberg.Har penger

– En av de store utfordringen ved gjennomføring av EPC-kontrakter er kapitalreservene slik at selskapet faktisk har økonomisk ryggrad til å kunne gjennomføre prosjekter. Hvordan er situasjonen for Grenland Group?

– Vi har kapital nok til å gjennomføre prosjekter. Vi arbeider med en kapitalutvidelse som vil bringe oss videre. Vi har den nødvendige interessen fra markedet til å få dekket opp denne kapitaltilførselen. Dessuten har vi en solid hovedeier som kommer fra offshorebransjen og som forstår spillereglene i bransjen. De vet at ting tar tid og er ikke utålmodige børsspekulanter som skal ha raskest mulig avkastning.

– Vi tror ikke at uroen i høst har påvirket omdømme for vår gjennomføringsevne av prosjekter. Eierne har tiltro til oss og vil være med på å sikre oss en solid posisjon i framtiden. Arbeidene vi har gjort og gjør for FMC og deres kunder viser at vi kan levere, sier Otto Søberg.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.