Otera leder på E 18

Otera leder på E 18
Vegvesenet fikk inn 7 anbud på elektroarbeidet på strekningen Sky-Langangen. Det laveste ble gitt av Otera. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Anbudet fra Otera ligger nær Vegvesenets overslag. Land Elektriske fra Dokka i Nordre Land er på andreplass med et anbud på 44,400 mill. Nr. tre er NTE fra Steinkjer med 46,269 mill. foran KB Electrotech fra Oslo (47,881 mill.) og Skagerak Elektro fra Porsgrunn (48,021 mill.).

Ytterligere to elektroentreprenører ga pris, men de ligger langt over de øvrige. De to er Bravida Norge (61,894 mill.) og YIT (63,318 mill.), begge fra Oslo.

Den nye fire-feltsvegen mellom Sky og Langangen er 11 km lang. Det meste av den ligger i Vestfold, bare en liten bit lengst vest ligger i Telemark.

Elektrooppdraget omfatter levering og montering av utstyr for styring, regulering og overvåking (SRO) og elektrisk utstyr. Fire fjelltunneler og to miljøtunneler inngår i strekningen. Alle er korte, den lengste er bare 380 meter lang. Dermed trengs det hverken vifter eller nødstasjoner i tunnelene, i følge Vegvesenets vurderinger. Elektroarbeidet vil derfor hovedsakelig dreie seg om belysning.

Elektroentreprisen er ofte det siste oppdraget som settes bort på et vegprosjekt, men ikke i dette tilfellet. En stor rasteplass gjenstår. Den blir lyst ut i løpet av de nærmeste ukene.

Les mer om: