ARKIVNYHETER

Østlandske Vei og Betong lavest på Helsfyr

I dag må bussene på Helsfyr dele trasé med en pårampe til Strømsveien. Nå blir rundkjøringen i bakgrunnen flyttet lengre vekk og ny pårampe vil bli lagt gjennom støyskjermen.
I dag må bussene på Helsfyr dele trasé med en pårampe til Strømsveien. Nå blir rundkjøringen i bakgrunnen flyttet lengre vekk og ny pårampe vil bli lagt gjennom støyskjermen. Bilde: Anders Haakonsen

Anbudskonkurransen fulgte et velkjent mønster: Bortsett fra Mesta var det var lokale entreprenører som ga pris. Selv i Oslo er det vanskelig å friste de største entreprenørene med noe annet enn store jobber.

PA Entreprenør ligger som nr. to med 15,945 millioner. Deretter følger Mesta med 16,558 mill. og Oslo Vei med 21,227 mill.

Hensikten med ombyggingen er å gi bussene bedre forhold. Dette skal man oppnå blant annet ved å flytte en rundkjøring hvor rampene til Strømsveien (riksveg 190) og Østensjøveien møtes. Fra rundkjøringen går pårampen til Strømsveien sammen med busstraséen og hindrer trafikkavviklingen for bussene.

Rundkjøringen skal nå flyttes nærmere sentrum. Dermed blir det plass til en ny pårampe som ikke kommer i konflikt med bussene. Støyskjermen mellom Strømsveien og busstasjonen står i vegen for denne løsningen, så den må rives og erstattes med en ny. Oppstillingsplassen for lokalbussene blir også bygd om. Jobben skal være fullført innen utgangen av oktober i år.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.