NYHETER

Osøyro slipper E 39

Dagens E 39 gjennom Osøyro har påført sentrum og boligområdene rundt betydelige belastninger. Den nye vegen løser disse problemene. Dessuten er den kortere og flatere enn dagens veg. (Ill.: Statens vegvesen)
Dagens E 39 gjennom Osøyro har påført sentrum og boligområdene rundt betydelige belastninger. Den nye vegen løser disse problemene. Dessuten er den kortere og flatere enn dagens veg. (Ill.: Statens vegvesen)
Jarle Skoglund
13. juni 2005 - 14:37

Forholdene ligger godt til rette for en omkjøringsveg. Fra Halhjem fergeleie går nåværende E 39 nordover med kurs vest for Osøyro. På Moberg gjør vegen en 90 graders sving mot øst og setter kurs rett mot sentrum. Den er også innom det meste som finnes av boligområder øst og nord for Osøyro.

Den nye E 39 bryter av fra dagens veg på Moberg og fortsetter videre nordover. I Tøsdalskrysset nord for Osøyro møtes ny og gammel E 39 igjen. Mellom disse ytterpunktene er det 3,2 km ny to-felts veg. Mer trengtes ikke for å befri kommunesentret i Os for all gjennomgangstrafikk på E 39. At vegen ikke har kommet for lenge siden, virker uforståelig. Den viktigste årsaken til sommelet er den gode, gamle - uenighet om trasévalget.30 millioner under overslaget

Det er ikke lite folk i Osøyro har måttet tåle opp gjennom årene. Trafikken har økt jevnt i takt med utbyggingen av E 39 både sør og nord for kommunen, spesielt åpningen av Trekantsambandet slo kraftig ut. Det gjør det ikke lettere at mange av bilene kommer i samlet flokk. Halhjem ligger bare noen få km fra Os. Tre av fire ferger som anløper dette ferjeleiet tar mer enn 100 biler. Når fergene slipper bilene i land, oppstår det lange køer som fortsetter gjennom Osøyro.

I følge overslaget skulle vegen kostet 245 millioner kroner etter dagens kroneverdi. Ingen ublu pris tatt i betraktning det man oppnår. Den endelige regningen blir 30 millioner kroner lavere. Årsaken er først og fremst at anbudsprisene ble lavere enn forutsatt. Anleggstart fant sted i 2003, og Vegvesenet rakk å sette bort alle oppdragene før prisene skjøt i været.Ingen pælehoder over vann

Et av oppdragene gikk til Veidekke. Det besto i å bygge den 234 meter lange Mobergsbrua over Ulvenvatnet for 23 millioner kroner. Det er en betongplatebru med ni spenn. Hver pilar er fundamentert på to utstøpte stålrørspæler. De lengste pælene er 50 meter lange. På toppen av hvert pælepar er det et pælehode i betong. Av hensyn til utseendet er pælehodene støpt 70 cm under vannflaten slik at bare pilarene er synlige over vannet.

Vassbakk & Stol har bygd et to-planskryss på Moberg der gammel og ny E 39 møtes. Kontrakten på 28 millioner kroner omfatter også noen hundre meter av den nye vegen nordover fra krysset.

Det øvrige entreprenørarbeidet ble delt på to entrepriser som begge gikk til NCC. I disse inngår anlegg av ca. tre km ny E 39 hvorav 340 meter går gjennom Liafjellstunnelen. Videre har NCC bygd tre overgangsbruer med lengder fra 22 til 25 meter, 400 meter lokalveger og 530 meter jordbruksveger. De to kontraktene er verd 83 millioner kroner til sammen.Får ikke beholde E 39

Anlegg av Tøsdalskrysset i nordre ende av nyvegen inngår også i et av oppdragene til NCC. Dette er et mye enklere kryss enn det planskilte Mobergkrysset. Her er det bare en alminnelig rundkjøring. Årsaken til forskjellen i standard er at E 39 ikke kommer til å gå gjennom Tøsdalskrysset i så veldig mange år framover.

Vegstrekningen som snart skal åpnes er første etappe på en helt ny E 39 mellom Os og Bergen. Traséen for andre etappe er ikke endelig fastlagt, men det er klart at den vil ta av fra den nye vegen ved Svegatjørn som ligger 400 meter vest for Tøsdalskrysset. Dermed vil bare lokalveger møtes i Tøsdalskrysset når hele vegen mellom Os og Bergen blir ferdig.

Seremonimester når første etappe åpnes blir vegdirektør Olav Søfteland, som har sine aner i bygda med samme navn noen kilometer nord for Osøyro.

Den nye E 39 vil bli mottatt med unison jubel av de berørte. En av dem som ser fram til begivenheten er den profilerte ordføreren i Os kommune, Terje Søviknes.Lite å tape

- To ganger i timen kommer bilkøen fra ferga gjennom Osøyro. Da er det omtrent umulig å komme seg ut på vegen, sier han. - Det har vært spekulert over om det kan være negativt for handelsstanden at trafikken nå ledes utenom kommunesentret, men alle undersøkelser viser at det er lite å tape. Når folk kommer til Osøyro sørfra, har de nettopp kjørt av ferga. Da er de lite innstilt på å stoppe for å handle. Den nye vegen gir nye muligheter for Osøyro. Når gjennomgangstrafikken er borte, kan vi utvikle sentrum, sier Søviknes, som ser optimistisk på mulighetene for fortgang i den videre utbyggingen av E 39 nordover mot Bergen. Han håper anleggstart kan finne sted i 2007.

Fullt så optimistisk ser ikke Vegvesenet på saken, men man håper å komme i gang i 2008. I så fall kan vegen åpnes i 2011 eller 2012. Det som er sikkert er at det blir lite utsikt fra denne vegen. Mellom Svegatjørn og Rådal sør for Bergen vil vegen stort sett gå i fjell. Lengst sør blir det en tunnel på 1,4 km. For resten av strekningen er det to alternativer. Det ene har to tunneler på 6 og 3 km, det andre har bare én tunnel. Den er til gjengjeld 10 km lang. Valg av trasé vil sannsynligvis bli tatt til høsten.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.