Oslosnøen går rett i havet

Oslosnøen går rett i havet
STORT MARKED: Oslo er først ute, men NCC håper at det skal være et marked for snømelteren i store deler av Norden. Bilde: NCC

Oslo kommune har nå tegnet kontrakt med NCC om at selskapet leverer en lekter spesialutstyrt for å smelte snø, og fjerne all forurensing før vannet pumpes rett ut i Oslofjorden.

I 2009 skrev Teknisk Ukeblad for første gang om den patenterte nyvinningen til NCC. Oslo kommune sa seg allerede da interessert, men det har tatt tid å få alle tillatelser på plass.

Les mer: Skitten snø gir rent vann

Kommer i november

Nå er lekteren under produksjon i Polen og fra januar 2012 skal den være på plass utenfor Akershus festning.

– Den kommer til Oslo tidlig i november, så skal vi montere maskiner og i desember er vi klare til testing og justeringer, forteller sjefingeniør Terje Myrhaug hos NCC. Det er Myrhaug som både hadde ideen til å smelte snøen ved hjelp av sjøvann og som utviklet lekteren.

Energien til smeltingen tas fra sjøvannet, tilført elektrisitet brukes kun til å drifte de forskjellige renseprosessene som er montert på lekteren.

Kontrakten med Oslo kommune er på rundt 150 millioner, nøyaktig pris avhenger av hvor tungt snøfallet blir i hovedstaden.

Sortering

Snøen tippes fra kaifronten og ned på en hydraulisk oppsvingbar rist på. Her blir alle større gjenstander som kantstein, sykler, handlevogner, skilt, småtrær, paller og annet rask tatt ut ved hjelp av en hydraulisk kran/grabb og som legger skrotet i en container på dekk for deponering.

Nå er snøen klar for å bli smeltet. Inntaket av sjøvann er plassert på bunnen for å sikre gunstigst mulig temperatur. Vannet pumpes til lekteren gjennom et 100 meter langt rør til en neddykket inntaksmanifold.

Sjefingeniør Terje Myrhaug, NCC Construction AS
REODOR FELGEN: Sjefingeniør Terje Myrhaug hos NCC Construction har tenkt ut løsningen som skal gjøre det mye enklee å holde Oslos gater rene for snø om vinteren. Joachim Seehusen

Roterer

Vannet pumpes så til mottakskammeret for snø og is. Roterende maskineri deler opp hardpakket snø og isklumper og mindre gjenstander som er blitt igjen faller ned på bunnen av lekteren.

Deretter føres den knuste snøen til nok en knuser for ytterligere å redusere størrelsen på klumpene. I den delen blir grovere grus og sandpartikler felt ut.

Flytende gjenstander, som trebiter eller plastflasker blir nå tatt ut i et roterende screen som tømmes etter behov.

Nå blir slushen, som består av mindre snøpartikler ført til et grindrørverk der snøpartiklene blir blandet med smeltevannet til all snøen er oppløst. Finere sand og gruspartikler blir faller til bunnen.

Finrist

Når all snø er smeltet ledes prosessvannet gjennom en roterende finrist som tar ut det som er igjen av flytende forurensninger.

Anlegget er utstyrt med to sett av alt snøen har vært gjennom til nå. Dette for å kunne sikre drift selv om det skulle bli stans i deler av maskineriet.

Det forurensete vannet blir nå ført til et skimmerrom der frie oljer blir sugd opp av et absorbermateriale formet som runde lange staver som flyter på overflaten. Når disse er mettet med forurensing blir de fraktet til godkjent deponi.

Mikrofilter

Prosessvannet inneholder nå finere partikler hvor de flytende småpartikler blir tatt ut i to store roterende trommelfilter med en største filteråpning på 60 my.

Partiklene som tas ut her blir automatisk spylt ned på en renne som ligger inne i tromlene og ledet frem til en sedimenttank. Spylevannet som brukes i denne delen av prosessen blir pumpet tilbake til prosessen for ny rensing.

Snøsmelter fra N-cc
STOR: Lekteren måler 50 ganger 6,5 meter og i drift vil den stikke 3 meter under overflaten. Den har kapasitet til at to biler tømmer samtidig og den kan smelte 500m3/h NCC

Lamellutskiller

Siste trinnet på lekteren er en lamellutskiller som er montert i hver av de to prosesslinjene for å fange opp resterende synkepartikler. Det meste av det som nå er igjen av finere mineralske partikler blir tatt ut og dermed er det meste av forurensingen fjernet.

Vannet ledes nå til et uløpskammer som slipper vannet ut i sjøen under lekteren. Rundt lekteren er det lagt en siltgardin som stikker åtte til ti meter ned. Denne skal være en sikkerhet mot utilsiktede utslipp.

Bunnfall

Alt bunnfall som blir samlet opp gjennom prosessen blir spylt til sandfangere i prosessrommene. Sanden herfra blir sugd opp og transportert til mottak.

Det skal tas regelmessige prøver av vannet som slippes ut for å sikre at alle miljøkrav som er satt blir overholdt.

Les mer om: