FORUM

Osloskolensopprør

Men presentasjonen har ikke balanse.

Folket mottar uttalelser fra Hovedverneombud for Oslo-skolene (HVO) gjennom flere medier. Når kun en uttaler seg, og uttalelsene møter oss fra flere hold, blir HVOs uttalelser stående som fasit, det er farlig. Folket blir ikke oppløftet av fremstøtene til HVO.

Mot slutten av år 2000 og inn i 2001 hadde vi en streng vinter på Østlandet. Vannmagasinene var lave og situasjonen var spent. TU nr. 6, 2001 skrev om situasjonen: "Redningen kommer sørfra, i form av full import av kullkraft fra Danmark. Det betyr 1000 MW gjennom de tre Skagerak-kablene. I tillegg har Statnett sikret seg avtaler med industri og andre store kraftforbrukere om å kutte inntil 600 MW av lasten i èn til tre timer, om det kniper. Men vi er i grenseområdet for hva systemet tåler. Situasjonen er alvorlig på sikt, men ikke prekær, sier seksjonssjef Ween i nettseksjonen til NVEDette forutsetter selvsagt at markedet tar prissignalene, og at forbruket flater ut når prisen blir høy nok, antar han".

Utdanningsetaten, tidl. Skoleetaten, gjorde ikke noe i denne situasjonen. Etaten lot fortsatt ventilasjonsanleggene gå døgnkontinuerlig på laveste nivå (vanligvis 2/3) utenom vanlig driftstid. Dette var og er vanlig driftsprosedyre og øker energiforbruket 1,6 ganger i forhold til 10 timers drift.

Statens helsetilsyn har ansvar for helsen til barn og ungdom. Utdanningsetaten, tidligere underlagt Skoleetaten, har med støtte fra rådgivende ingeniører, de siste ti år, ventilert sine nye og rehabiliterte klasserom med 25 prosent mer luft i klasserommene enn krav gitt av Helsetilsynet - uten at dette har noen helseeffekt. Helsetilsynets talsmann sier: "1000 ppm er så god luftkvalitet som det er rimelig å forlange ". I tillegg ventileres grupperom. Luftkvaliteten i nye og rehabiliterte klasserom er vesentlig bedre enn nevnte krav.

Utdanningsetaten ventilerer sine gymnastikksaler med i størrelsesordning den dobbelte luftmengde i forhold til gjeldende krav. Dette har Helsetilsynets talmann kommentert slik: "Denne måten å beregne på (Melding-HO/2) kommer fra bygningssiden - dette nivået ligger over det nivået hvor helseproblematikken kommer inn".

Nye skoler bruker mer energi enn angitt i norm (NS3032).

Utdanningsetaten går direkte inn i prosjekter og endrer disse, fra det som er god praksis, uten å kjenne konsekvensene. Sterk innblanding kan skremme bort dyktige ingeniører fra prosjektering av ventilasjonsanlegg i Oslo-skolen. Det er viktig å sette riktige krav og påse at disse blir gjennomført.

Ved å dimensjonere og bygge riktig vil ventilasjonsanlegg kreve mindre investeringer og gi lavere driftsutgifter. Dette vil formodentligv gi mer penger til påtrengte vedlikeholdsoppgaver. Samtidig bør sluttansvaret for god kvalitet legges i ingeniørenes hender - dette vil gi ingeniører bedre utvikling.

Ved tvil om hva som er riktig, vil Helsetilsynet v/Statens institutt for folkehelse være en naturlig instans å innhente råd fra.

Ingeniør Truls Friis, Østerås

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.