VEIMERKING

Oslo vil vite hvordan veimerkebransjen håndterer miljøhensyn og arbeidstakerrettigheter

Ny kontrakt er på gang. Men først vil kommunen gjerne vite hvordan det ligger an i bransjen når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøhensyn og antikorrupsjon.

IMG_1876
IMG_1876 Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen
23. aug. 2023 - 08:26

Bymiljøetaten planlegger en ny kontrakt for veioppmerking i Oslo.

Det arbeidet går blant annet på vedlikehold av merking av sykkelfelt, kollektivfelt, gangfelt samt sidelinjer og midtlinjer i veibanen og re-oppmerking av parkeringsplasser samt bokstaver og symboler.

Det kan også bli veimerking i ny veiprosjekter, samt farget merking av blant annet sykkelfelt. Noe fresing hører også med.

Bymiljøetaten har planlagt å kunngjøre den nye konkurransen høsten 2023, men først ønsker å finne ut om det er nye leverandører i markedet og få kontakt med potensielle leverandører, og har lyst ut en markedsundersøkelse som en veiledende kunngjøring på Doffin.

Premissene er blant annet at Oslo kommune ønsker å samarbeide med ansvarlige leverandører som jobber systematisk med å ivareta grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøhensyn og antikorrupsjon.

Derfor ønsker Bymiljøetaten svar fra leverandørmarkedet på noen spørsmål.

Mye av tematikken er krav, deklarasjoner og sertifiseringer for miljø.

Dessuten har bystyret i Oslo vedtatt at det i alle anskaffelser skal «foretas en vurdering av risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og internasjonal humanitærrett, miljøødeleggelse eller korrupsjon i leverandørkjeden eller andre forhold.»

Derfor går en rekke av spørsmålene også på tiltak og systemer for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt hindre miljøødeleggelser og korrupsjon.

Noe av bakgrunnen er at fra 1. september 2023 skal Oslo kommune sette krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv i risikoutsatte anskaffelser over 500.000 kroner.

Og her er altså spørsmålene som Bymiljøetaten ønsker svar på fra bransjen:

1. Er dere interessert i å delta i konkurranse, og vil dere levere tilbud på anskaffelse av veioppmerking i Oslo?

2. Hvilke produkter benytter dere for oppmerking som omfattes av kontraktsarbeidet beskrevet over?

3. Ser dere utfordringer med krav til å levere miljødeklarasjoner (dokumentert informasjon som viser materialets miljøprofil basert på livsløpsanalyse (LCA) i henhold til underliggende ISO standarder) på oppmerkingsprodukter? I så fall hvilke utfordringer?

4. Kan dere si noe om levetiden på deres produkter for veioppmerking?

5. Er dere miljøsertifisert eller har dere et miljøstyrings- miljøledelsessystem som kan dokumenteres?

6. Hvilke typer kjøretøy og/eller maskiner benyttes ved utførelse av veioppmerking?
Fra 1.1.2025 skal alle leveranser/oppdrag for Oslo kommune der transport er en del av ytelsen, foretas ved hjelp av nullutslipps- (dvs. batterielektrisk eller hydrogen) eller biogassteknologi som minimum oppfyller euroklasse 6/VI.

7. Ser dere noen utfordringer med å gjennomføre kontraktsarbeidet for veioppmerking med nevnte teknologi? I så fall hvilke utfordringer?

8. Hvordan mener dere at miljø og klima bør ivaretas igjennom anskaffelsen?

9. Har dere forslag til tildelingskriterier i konkurransen, i så fall hvilke?

10. Ser dere elementer som kan være kostnadsdrivende for kontraktsarbeidet, i så fall hvilke?

11. Er deres virksomhet omfattet av plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger i Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)?

12. Har dere implementert tiltak og systemer for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt hindre miljø-ødeleggelser og korrupsjon, i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper?

13. Dersom svaret er ja på spørsmålet over, kan dere beskrive kort eller legge ved kopi/lenke til følgende:

a) Policy/retningslinjer som omfatter en forpliktelse om å etterleve krav til et ansvarlig næringsliv i egen virksomhet.

b) Policy/retningslinjer for ansvarlighet for underleverandører/ leverandørkjeden (f.eks. Supplier Code of Conduct).

c) Rutiner for arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

14. Hva kjennetegner produksjonsprosessen for produktene dere vil benytte i denne typen kontraktsarbeid? Har dere kartlagt risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter samt risiko for miljøødeleggelse og korrupsjon i leverandørkjedene for varene som vil kunne inngå i leveransen?

15. Vil dere på forespørsel kunne gi oss en oversikt over leverandørkjeden for varene/materialene fra råvarer ferdig produkt?

a) Vet dere allerede i dag i hvilke land foregår produksjonen av produktene?

b) Vet dere hvor innsatsfaktorene (hovedkomponentene og råvarene) kommer fra?

Bymiljøetaten ber om at spørsmål og/eller innspill til konkurransen sendes via meldingstjenesten i KGV uavhengig om bedriften ønsker å svare på spørsmålene i markedsundersøkelsen.

Svar på spørsmålene sendes via KGV eller i e-post til Bymiljøeteaten.

Equinor har gått i bresjen ved å stille krav til offshorerederiene for at de skal  velge mer energi- og drivstoffgjerrige løsninger. Først var det  dual fuel med naturgass (LNG) og deretter batterihybride skip. Nå kommer krav til lav- og nullutslipp i form av ammoniakk i neste anbud. Her er det LNG-devne PSV-skipet Rem Eir ved Gullfaks C i juni 2023.
Les også

Equinor vil ha forsyningsskip med ammoniakk som drivstoff: – Interessen er stor

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.