IT

Oslo-politiet lukker sambandet

LUKKET OG LÅST: Fra mandag er det slutt på å tyvlytte til politiets samband.
LUKKET OG LÅST: Fra mandag er det slutt på å tyvlytte til politiets samband. Bilde: Scanpix

Dette er nødnettet

Nødnettet baseres på teknologien Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) og infrastruktur fra Motorola, utviklet spesielt for nødkommunikasjon og brukt i mange land.

Selve infrastrukturen minner om offentlige nett:

Kjernenettet: «Intelligensen»i nettverket, består av kraftige datamaskiner og bruker IP-basert infrastruktur.

Transmisjonsnettet: Transporterer data mellom kjernenett, radionettverket og andre tilkoblingspunkter. Består av telelinjer med høy kapasitet.

Radionettverket: Besørger innen- og utendørsdekning, består av basestasjoner med antenner i master, på bygninger og i en del tunneler.Radioterminalene

 • Mindre enn i de gamle analoge sambandene.
 • Identiteten kontrolleres for å hindre uautorisert bruk.
 • Fleksibilitet i oppsett av samtalegrupper.
 • Kan brukes som Walkie-Talkie utenfor dekning.
 • Eget utstyr for motorsykkel, snøscooter, båt, spaning og eksplosjonsfarlig miljø.
 • Bakgrunnsstøy dempes


Kommunikasjonssentralene

 • Skjermbasert betjening
 • Radio- og telefonhenvendelser betjenes fra samme utstyr
 • Radiobrukere blir identifisert
 • Mulig å lytte til andre operatører
 • Telefonkatalog og hurtigoppringing


Utbygging

 • Fase 0: Politidistriktene Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Aske og Bærum samt Søndre Buskerud. Deretter evalueres prosjektet, og videre utbygging må vedtas i Stortinget.
Planer for videre utbygging:

 • Fase 1: Hedmark, Oppland
 • Fase 2: Nordre Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder
 • Fase 3: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane
 • Fase 4: Møre og Romsdal, Trøndelag
 • Fase 5: Nordland, Troms, Finnmark

Politidistriktene Østfold og Follo tok i bruk det nye nødnettet i desember, og erfaringene derfra regnes som såpass positive at Oslo nå velger å slutte seg til.

Les også:

Lukker sambandet fra dag 1

Etter det TU kjenner til, har det nye nødnettet allerede vært i testbruk en periode i Oslo, men har da fungert parallelt med det gamle analoge og i åpent format.

Det har også vært diskutert hvorvidt man skulle ta i bruk det nye systemet som hovedsamband, men vente med å lukke nettet til alt det nye utstyret er ferdig installert og implementert i alle patruljebiler.

Det har også vært diskutert hvorvidt man skulle ta i bruk det nye systemet som hovedsamband, men vente med å lukke nettet til alt det nye utstyret er ferdig installert og implementert i alle patruljebiler.TAS I BRUK: Det nye nødnettet tas i bruk i Oslo-politiet fra mandag.

Gevinsten ved å kryptere sambandet, og dermed lukke det for uvedkommende, er imidlertid vurdert som så stor at man har valgt å fase ut det gamle systemet fra dag 1, og heller utstyre mannskapene med håndholdte terminaler i de tilfellene hvor utstyret ennå ikke er ferdig montert.

Les fyldig sak her:

Vurderer løsninger for pressen

Ifølge avdelingsdirektør Tore Lorentzen i Politidirektoratet er det vurdert ulke løsninger for å betjene pressens behov for informasjon om nødssituasjoner.

Det er en kjent sak at flere store medier enten direkte eller indirekte får informasjon om store utrykninger og nødssituasjoner ved å lytte til politiets, fram til mandag, åpne samband. Dette blir det helt slutt på, sier Lorentzen.

– I Stockholm, som har hatt sitt lukkede samband på plass en stund, har politiet egne dedikerte ansatte som driver utadrettet informasjonsarbeid i forhold til pressen. I Østfold og Follo, som er erfaringsområdet vårt i Norge så langt, utarbeider man en politilogg som pressen får tilgang på. Dette er blant alternativene som har vært på bordet, sier Lorentzen.

Ingen unntak

Han avviser at det kan være aktuelt å la utvalgte redaksjoner få utdelt eget utstyr med relevante krypteringsnøkler.

– Politiet tar pressens oppgave på alvor, og det vil bli en løsning på dette. Men det vil ikke under noen omstendighet bli aktuelt å la andre enn politiets personell få adgang til å lytte til sambandet, slår Lorentzen fast.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.