Oslo inviterer til kreative snøløsninger

Oslo inviterer til kreative snøløsninger
Reservedeponiet på Hasle er allerede tatt i bruk. Kommunen trenger ledig plass på det permanente deponiet på Åsland i tilfelle det skulle bli behov for å tømme snø om natten. Bilde: Anders Haakonsen

Bare prekvalifiserte entreprenører kan delta i konkurransen. Fristen for å melde seg på til prekvalifisering gikk ut 25. januar. De som slipper gjennom nåløyet, vil stå temmelig fritt. Kommunen vil ikke stille seg avvisende til kreative løsninger. En slik løsning ble lansert av NCC for et par år siden. Det er basert på at snøen dumpes i en lekter hvor den blir smeltet og renset før vannet slippes ut i sjøen.

Entreprenørene kan også velge å deponere snøen på et tradisjonelt deponi, men de som vil gjøre det, må selv finne en egnet plass. Deponiet må har kontrollert avrenning og smeltevannet må kunne behandles.

Kommunen regner med å underskrive en kontrakt i løpet av våren. Den som får den, må ha anlegget klart til bruk innen 1. januar neste år. En lignende konkurranse ble utlyst i fjor, men ingen kunne påta seg å bli ferdig før vinteren satte inn for alvor, så konkurransen ble avlyst.

Behovet for en utvidelse av lagringskapasiteten er påtrengende. I dag er det bare ett permanent snødeponi i Oslo. Det ligger på Åsland like ved grensen mot Oppegård, og har en kapasitet på 75 000 kbm. I følge kommunen trengs det en kapasitet på 500 000 kbm for å dekke behovet for snølagring i 5 av 6 vintre.

All snøen som falt i fjor hadde ikke engang smeltet på Åsland da kulda satte inn i november. Kommunen har allerede tatt reservelageret på Hasle i bruk, men det skyldes ikke plassmangel på Åsland. Det er fortsatt plass til mye snø der, men kommunen trenger denne plassen. Avdelingsdirektør for Bydrift i Oslo kommune, Arne Sørlie, forklarer behovet slik:

- Deponiet på Hasle ligger like ved bebyggelsen. Her kan vi ikke tømme snø om natten. På Åsland er det ingen begrensninger. Hvis det kommer store snøfall senere, må vi ha muligheten til å tømme hele døgnet. Det er spesielt viktig å holde buss- og trikkegatene fri for snø, og de er vanskelig å rydde om dagen.

Les mer om: