Ørsted blir verdens første, store energiselskap som er karbonnøytralt

Det danske havvind-selskapet Ørsted vil bli karbonnøytrale innen 2025. Skal også stille krav om klimakutt i leverandørkjeden.

Ørsted blir verdens første, store energiselskap som er karbonnøytralt
Ørsted er verdens største havvind-selskap. Nå vil de redusere utlsippene i hele verdikjeden sin- Foto: Ørsted

I løpet av de siste ti årene har det danske energiselskapet Ørsted endret seg fra primært å være en olje- og gassleverandør, til å bli et rent fornybarselskap. Gradvis har selskapet solgt seg ned i alt som har med fossil energi å gjøre. I dag er de verdens største havvind-selskap.