KRAFT

– Ørskog-Fardal klar i 2015

FJERNES IKKE: Disse kraftlinjene mellom Moskog og Grov i Sogn og Fjordane blir stående inntil videre. I dag vedtok regjeringen at 134 kilometer av 280 kilometer kraftlinje mellom Sør- og Midt-Norge skal på begynnes. Regjeringen avgjør klagene på resten av strekningen i løpet av 2011.
FJERNES IKKE: Disse kraftlinjene mellom Moskog og Grov i Sogn og Fjordane blir stående inntil videre. I dag vedtok regjeringen at 134 kilometer av 280 kilometer kraftlinje mellom Sør- og Midt-Norge skal på begynnes. Regjeringen avgjør klagene på resten av strekningen i løpet av 2011. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Kjetil Malkenes Hovland, Jannicke NilsenKjetil Malkenes Hovland, Jannicke Nilsen
8. apr. 2011 - 12:40

Ørskog-Fardal (Sogndal):

  • Om lag 285 km kraftledning med rundt 800 master totalt
  • Seks nye transformatorstasjoner (Sogndal, Høyanger, Moskog, Ålfoten, Ørsta og Sykkylven)
  • Sanering av Fardal transformatorstasjon i Sogndal og fjerning av ca 170 km av eksisterende ledninger
  • Berører 15 kommuner: Ørskog, Sykkylven, Ørsta, Volda, Eid, Bremanger, Flora, Naustdal, Førde, Jølster, Gaular, Høyanger, Balestrand, Leikanger og Sogndal
  • Hvis sjøkabel blir valgt, vil lengden på luftledningstraseen være omtrent 250 km, og ny stasjon i Sykkylven vil ikke bli bygget. Da vil man fjerne rundt 110 km eksisterende ledninger

Kilde: Statnett

I dag kom en avgjørelse mange, ikke minst strømkunder i Midt-Norge, har ventet på.

Vedtaket om at byggingen av Ørskog-Fardal begynner på sensommeren 2011 og står ferdig i 2015 er en god nyhet for strømkundene, mener energiministeren.

– Ledningen er helt sentral for å bedre den anstrengte kraftsituasjonen i Midt-Norge, sier Ola Borten Moe i en pressemelding.

Begynner i hver ende

De minst omstridte delene av den 420 kilovolts (kV) kraftlinjen skal bygges ut først. Man vil bygge ut linjen fra Sogndal til Moskog i Sogn og Fjordane og fra Hundvikfjorden til Ørsta i Møre og Romsdal først, ifølge Olje- og energidepartementet.

– Når vi nå fatter delvedtak for denne kraftledningen, vil Statnett kunne holde tidsplanen slik at kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal står ferdig innen utgangen av 2015, sier Moe.

Statnett skal i første omgang bygge ut 134 kilometer av den til sammen 285 kilometer lange kraftlinjen. Før jul skal klagene på resten av strekningen avgjøres. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt 75 klager.

– Veldig gledelig

Meldingen fra Olje- og energidepartementet ble tatt godt i mot på Energi Norges vinterkonferanse i Wien, hvor norske energitopper er samlet til sin årlige konferanse.

– Vi har nettopp fått melding om at vi har fått konsesjon på strekningen fra Sogndal til Jølster og fra Bremanger til Ølstad, og det er sagt at de øvrige konsesjonene kommer i løpet av 2011. Dette er veldig gledelig, sier kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett til Teknisk Ukeblad.

Hvis Statnett setter i gang byggingen i år kan man være ferdig om bare fire år, tror han.

– I så fall er det realistisk at linjen kan stå klar i 2015. Det er en god nyhet, sier Akselsen.

Blir neppe kablet

Det at olje- og energiminister Ola Borten Moe lover ferdigstillelse innen 2015 betyr med stor sikkerhet at det ikke blir noen kabling på deler av denne strekningen. Statnett har tidligere sagt at driften ikke kan starte før i 2016 hvis linjen skal kables. Ekstraregningen blir på 2,4 milliarder kroner.

– Blir sjøkabel valgt forventes prosjektet å kunne idriftsettes tidligst i 2016. Men Statnett har likevel valgt å søke på dette alternativet slik at OED, berørte grunneiere og kommuner skal få et bredt grunnlag å ta en beslutning på, sa konserndirektør Håkon Borgen i Statnett i en pressemelding tidligere denne uken.

Les også: – Kabling gir utsettelse av Ørskog-Fardal

Åpner for fornybart

Bare i Sogn og Fjordane ligger over 100 fornybarprosjekter på vent hos NVE, og på Sunnmøre er det over 30 prosjekter som ikke kan bygges ut nå fordi det ikke er kapasitet i nettet til å ta imot strømmen.

Når hele linjen står klar i 2015 kan de mange småkraftverkene og vindparkene endelig bygges og knyttes til elnettet.

– I tillegg vil den legge til rette både for realisering av fornybar og klimavennlig energi i begge fylker, og for sanering av 110 kilometer med eksisterende kraftledninger, sier Ola Borten Moe.

Statnetts pressemelding om avgjørelsen

– En milliard i prisforskjell

– Det er veldig bra at byggingen av en ny linje mellom Ørskog og Sogndal nå kommer i gang, sier direktør Oluf Ulseth i Energi Norge til Teknisk Ukeblad i Wien i ettermiddag. – Dette er et positivt bidrag til forsyningssikkerheten i regionen. Prisforskjellene mellom Midt-Norge og Østlandet har utgjort over en milliard kroner over de siste to årene, og en ny linje vil redusere prisforskjeller.

Han mener at planene om sjøkabel på deler av strekningen ikke bør bli noe av fordi det vil forsinke kraftlinjen.

– Samtidig er det viktig å sikre vedtak for alle deler av linjen, og vi mener spørsmålet om sjøkabel nå kan legges til side. Sjøkabel vil være fordyrende og forsinkende, og bør derfor velges bort, sier han.

Kritiske til trasévalg

Miljøstiftelsen Zero er positive til Ørskog-Fardal fordi linjen vil legge til rette for økt fornybarproduksjon langs kysten. Men de er skeptiske til traséene som er valgt. På strekningen mellom Ørsta på Sunnmøre og Bremanger nord i Sogn og Fjordane har man valgt å spare bebygde strøk fremfor det Zero mener er «svært sårbare naturområder».

– I dag har OED valgt alternativet som går gjennom sårbar natur for å få kraftlinjene ut av bebyggelsen, sier teknisk rådgiver Marte Bakken i Zero ifølge egne nettsider.

De mener departementet har valgt å spare utsikten og unngå bråk fremfor å skåne naturen. Zero frykter at dette vil skade det biologiske mangfoldet i naturområdet og gå ut over rovfugl. Spesielt er de redde for naturen i områdene mellom Åmsnipa og Movatn og mellom Veten og Åskora.

– I begge områdene er det plante- og fugleliv som vil påvirkes negativt av linjeføringen. I området mellom Veten og Åskora er det blant annet en yngleplass for truet rovfugl, sier Bakken. – Dette er ikke et godt tegn med tanke på kommende nettutbygginger.

Får støtte

Også Natur og Ungdom reagerer på traseen fra Åmsnipa til Movatn.

– På denne strekningen er det enorme verdier på spill, med sårbare og verdifulle naturtyper og rødlista arter. Ved å velge denne strekningen gir departementet blanke i naturmangfoldet, og gjør knefall for snevre estetiske interesser, sier leder Ola Skaalvik Elvevold i en pressemelding.

Zero understreker at de ikke er bekymret for naturmangfoldet på den andre strekningen som skal bygges ut fra i sommer, mellom Sogndal og Moskog.

Les også:

Frykter ringvirkninger av mastevedtak

Trenger avklaring i høst

Risikerer ekstrempriser til 2015

– Ørskog-Fardal første skritt

Vurderer kabel i Ørskog

– En gladnyhet

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.