KRAFT

– Ørskog-Fardal første skritt

BEHOV: Det vil bli behov for flere 420 kV-linjer fra Midt-Norge til sør, hvis EUs fornybarmål skal oppfylles, slår rapporten fast.
BEHOV: Det vil bli behov for flere 420 kV-linjer fra Midt-Norge til sør, hvis EUs fornybarmål skal oppfylles, slår rapporten fast. Bilde: Mona Sprenger
Mona Sprenger
8. nov. 2010 - 07:19
Vis mer

– Sverige har åtte 420 kV linjer over sitt “Dovre”. Norge har ingen i dag. Her vil vi trenge to-tre linjer i løpet av de neste 10- 20 årene fra Midt-Norge og sørover. Ørskog-Fardal er første skritt, sier konserndirektør for nettutvikling i Statnett, Gunnar G. Løvås.

– Klokt og nødvendig

Statnett og Svenska Kraftnät har for aller første gang utviklet en felles nettutviklingsplan, som Teknisk ukeblad har fått innsyn i:

– Den skandinaviske halvøya er et geografisk separert område med ett fysisk nettsystem. Det er klokt og nødvendig å se ting i sammenheng.

Felles nettutvikling

Løvås viser til at Norge og Sverige fra 2012 vil ha et felles grønt sertifikatmarked.

– Intensjonsavtalen mellom myndighetene vektlegger behovet for en felles nettutvikling. Økt fornybarproduksjon skaper store transportbehov og driftsutfordringer som må løses i fellesskap, sier konserndirektøren.

Flere scenarioer

I rapporten ser de to nettselskapene på tre mulige scenarioer. Et med lav vekst i energiproduksjonen. Et med en svært positiv svensk-norsk energibalanse som følge av en aktiv klima- og energipolitikk. Og et scenario hvor EUs 202020-mål går i oppfyllelse og vi får en stor økning i vårt energioverskudd.

Flere 420 kV-linjer

Statnett og Svenska Kraftnät forventer en betydelig økning i kraftflyten i nord-sør retning. Rapporten er klar på at nettet i Midt-Norge må styrkes. I et scenario med lav vekst vil kraftlinjen Ørskog-Fardal være tilstrekkelig, men hvis fornybarandelen skal økes, vil nettselskapene bygge en ny 420 kV-linje over Namsos-Fosen-Trollheimen og/eller Orkdal. Hvis EUs fornybar mål oppfylles, er det behov for enda en 420 kV linje mellom Midt-Norge og Sør-Norge. I tillegg vil det bli behov for ytterligere oppgraderinger og en ny linje til Sverige.

Nye løsninger i nord

Løvås er klar på at det også er behov for nye løsninger i nord:

– En mulighet er å øke kapasiteten fra Ofoten og inn i Sverige, sier Løvås.

Han understreker at økt forbruk i nordområdene er en forutsetning for nettutvikling lengst i nord og at det ikke er rasjonelt å frakte vindkraft fra Nord-Norge til Sør-Norge. Det blir for langt.

Prosjekter i kø

Rapporten er klar på at det også er nødvendig å styrke nettet i sør. Statnett og Svenska Kraftnät har også undertegnet en samarbeidsavtale om Sydvest-linken, som er en DC-forbindelse mellom Norge og Sør-Sverige. Kapasiteten er opp mot 1200 MW.

– Planarbeidet med Sydvestlinjen er i gang. Det står mange nye prosjekter i kø, sier Løvås.

Prisområder

Svenska Kraftnät tar nå sikte på å dele inn Sverige i prisområder (elspotområder). Det foreslås fire, med virkning fra juli 2011.

–  Det vil slå positivt ut for Norge. Sverige vil få riktigere priser i markedet, noe som vil smitte over på de nordiske nabolandene. Utnyttelsene av nettkapasiteten vil bli bedre i nord-sør retning.

Vil ha nordisk plan

Nordisk ministerråd ber de systemansvarlige nettselskapene (TSO'ene) levere en nordisk nettutbyggingsplan annen hvert år.

Nettplanene skal baseres på prosjekter, som gir felles nytte for de nordiske landene. Det ble bestemt på energiministermøtet i København 25. oktober. Ministerrådet er klar på at nettinvesteringer som skaper samfunnsøkonomisk nytte for hele det nordiske området, skal gjennomføres. Når det kommer til regningen er ministrene mindre klar. Den skal de systemansvarlige nettselskapene forhandle om.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.