Orkla effektiviserer

Orkla effektiviserer
Borregaards fabrikk i Sarpsborg. --------(Orkla vil effektivisere Borregaard.) Bilde: Ole Ketil Helgesen

Orklas styre mener det foreligger et betydelig verdiskapningspotensial i Elkem, Sapa og Borregaard.

– Å realisere dette krever aktiv selskapsutvikling og restrukturering, og styret mener at Orkla med sine industrielle og finansielle ressurser er best egnet til å kunne forløse disse verdiene, heter det i en pressemelding fra konsernet.

Elkem skal blant annet videreføre satsingen innen solenergi. Elkems solarprosjekt omfatter industrialisering av en kostnadseffektiv prosess for fremstilling av råmateriale til solcelleindustrien. I tillegg skal konkurranseposisjonen innen primæraluminium styrkes gjennom byggingen av ny anodefabrikk i Mosjøen.

Sapa skal øke lønnsomheten gjennom driftseffektivisering og strukturelle tiltak. Samtidig skal selskapet videreutvikle seg innen varmevekslere. Borregaard skal gjennomgå ytterligere driftseffektivisering og spesialisering. De tillitsvalgte i selskapene sier i en felles melding at de skal bidra i de industrielle utviklingsprosesser som vil komme framover.

Les mer om: