KRAFT

Orkaner gir helseplager

RAMMES FORTSATT: Gulfport i Mississippi ble rammet hardt av orkanen Katrina. Fortsatt er arsenikkonsentrasjonene her langt høyere enn det som er akseptabelt.
RAMMES FORTSATT: Gulfport i Mississippi ble rammet hardt av orkanen Katrina. Fortsatt er arsenikkonsentrasjonene her langt høyere enn det som er akseptabelt.
Mona Strande
29. aug. 2006 - 13:27

Kjemikeren Wilma Subra har funnet høye konsentrasjoner av arsenikk langs Gulfkysten. Etter å ha vurdert jordprøver, presenterte hun sine funn i Jackson county i Mississippi.

Her har flere av innbyggerne fått helseplager etter at orkanen Katrina herjet området for et år siden.

Høy konsentrasjon

De høyeste arsenikkonsentrasjonene i Mississippi er 27 ganger høyere enn det nivået de lokale myndighetene har satt som høyeste, akseptable nivå, skriver Disaster News.

Disse høye nivåene ble funnet i Moss Point, Gulfport og Pearlington.

myndighetenes hjemmesider står det imidlertid at arsenikknivået er akseptabelt, men disse tallene baserer seg på målinger som ble gjort i 2004 - ett år før orkanen.

Kreftfremkallende

På kort sikt påvirker arsenikk helsen ved å gi deg hudutslett, hudinfeksjoner, astma, allergiske reaksjoner og irritasjoner i øynene.

På lang sikt er virkningene mer alvorlige. Arsenikk er kreftfremkallende (karsinogen), og kan forårsake hud- og lungekreft. Det er også et potensielt fosterskadende stoff (teratogen), og kan gi et embryo eller foster misdannelser.

Metaller og organismer

Når en orkan pisker opp sedimentære jordarter, kan det bringe med seg giftstoffer fra flere tiår tilbake. Dette er tungmetaller, organiske stoffer og mikrobiologiske organismer som kan ha ligget der siden lenge før dagens miljøreguleringer var på plass.

Mye av dette kan skade folk ved hudkontakt, innånding eller svelging.

- Sedimentslammet er et lag som ligger igjen på alle overflater, og blir lett spredt rundt i luften, så det er veldig vanskelig å unngå eksponering, sier Wilma Subra, som leder en rådgivende miljøorganisasjon i Louisiana.

Må deponeres

Hun har tatt jordprøver i flere stater som ble rammet av orkanene Katrina og Rita, og mener den eneste metoden for å unngå eksponering, er ved å bli kvitt det forurensede sedimentet.

Tidevannsbølgene og flomvannet som fulgte med begge orkanene gravde opp og fraktet med seg store mengder forurenset sediment opp på land. Her ble det spredt utover et stort område, og dekket veier, parker, hager og skoleplasser.

- Det trengs fjerning og riktig deponering av alt forurenset sediment og slam i folks hjem og hager, og på alle offentlige steder, sier hun.

Giftig gress

Innbyggere med god økonomi kan leie seg oppryddingsmannskaper for å fjerne giftig jord, mens familier med lav inntekt ikke har denne muligheten, og dermed blir boende på steder som sterkt kan forringe deres helse.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Ifølge Wilma Subra er det mange statlige organer som ikke vil ta på seg noe ansvar, fordi det er for dyrt å fjerne alt.

I mellomtiden sprer de forurensede stoffene seg. Til og med nysådd gress som i sommer har grodd i utallige hager, skal inneholde giftstoffer.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.