DOKTORGRADER

Organiske løsemidler og hjerneskade

I doktoravhandlingen har Myhre funnet at organiske løsemidler gir dannelse av frie oksygen radikaler i celler fra immunsystemet og nervesystemet. Disse frie radikalene kan medføre skader på celler eller føre til celledød.

Det er generelt lite kunnskap om skadevirkninger fra løsemidler på immunsystemet. Dersom det dannes frie oksygen radikaler og det opptrer forstyrrelse av signalsystemer i cellene hos mennesker som eksponeres for løsemidler over lang tid, styrker dette hypotesen om at løsemidler gir varig hjerneskade og skader på immunsystemet.

Myhre diskuterer betydning av disse funnene for menneskers helse. Effekter på immunsystemet ble studert ved å eksponere hvite blodceller fra mennesker for løsemidler og ved å måle endret aktivitet og funksjon i disse. Effekter på nervesystemet ble studert ved å måle produksjon av frie oksygen radikaler i nerveceller laget fra rottehjerne. Undersøkelsen er utført ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Myhre er født i Levanger i 1969, og ble cand. scient i biofysikk ved NTNU i 1996. Han arbeider nå ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Les mer om: