Trondheim kommune er bekymret for omdømmet til Trønderenergi

Trønderkommuner eier Trønderenergi sammen. Frøya får lite støtte fra naboene.

Trondheim kommune er bekymret for omdømmet til Trønderenergi
Først demonstrantene, deretter kommunestyret, stanset utbyggingen av Frøya vindpark. Frøya får liten støtte fra nabokommunene, som også er medeiere i Trønderenergi. Foto: Ronny Dybdahl Teigås

Vindkraftstriden på Frøya nådde nye høyder etter at kommunestyret stanset Trønderenergis utbygging, nesten to uker etter at den skulle ha begynt. Trønderenergi taper nå en halv million kroner hver dag, og har bedt regjeringen gripe inn.