Ordfører vil stoppe hybridferge

Ordføreren i Lyngen mener en hybridferge vil beslaglegge kommunens strøm. Nå vil han stoppe utbyggingen.

Ordfører vil stoppe hybridferge
Dagens ferge i Lyngen skal byttes ut med hybridferger senest i 2023. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune.

Lyngensambandet blir den hittil nordligste fergepakken med hybridferger i Norge. Senest i januar 2023 skal to ferger og én reserveferge trafikkere de to strekningene Olderdalen-Lyngseidet og Svendsby-Breivikeidet i Nord-Troms.