Ordet «digitalisering» er brukt dobbelt så hyppig i regjeringens nye havstrategi

– Det nye er at vi særlig løfter fram digitalisering, utdanning og klima.

Ordet «digitalisering» er brukt dobbelt så hyppig i regjeringens nye havstrategi
Digitalisering blir viktig for havnæringene framover, sier Torbjørn Røe Isaksen. Her på Nor-Shipping 2019. Foto: Eirik Helland Urke

Denne uken ble en ny og oppdatert versjon av regjeringens havstrategi offentliggjort