NYHETER

Optimisme i anleggsbransjen

Bedrifter i anleggsbransjen forventer høyere omsetning, bedre lønnsomhet og økt sysselsetting i 2015 sammenlignet med 2014.

17. aug. 2015 - 08:37

Dette viser en forventningsundersøkelse som bransje- og arbeidsgiverforeningen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) nylig har gjennomført. Undersøkelse avdekker imidlertid forskjeller internt i bransjen, avhengig av arbeidsområde og geografi. 

 

Vegprosjekter gir optimisme

– Tilbakemeldingen fra medlemsbedriftene vitner om fremtidstro. Det er imidlertid entreprenører som jobber med utbygging av veg og annen transportinfrastruktur som oppgir å være mest optimistiske. Bedrifter som utfører oppdrag i regi av kommunene, som utbygging av vann- og avløpsnett, har mindre positive forventninger, sier MEFs administrerende direktør Trond Johannesen, som ikke er overrasket over bransjeforskjellene:

– Vi har en regjering som satser på samferdsel, mens det kommunale vann- og avløpsnettet på landsbasis lenge har vært for lavt prioritert - til tross for store vedlikeholdsetterslep og investeringsbehov.

- Vi er særlig bekymret for at rekrutteringssituasjonen til bransjen kan bli krevende på sikt, mener MEFs administrerende direktør Trond Johannesen.
- Vi er særlig bekymret for at rekrutteringssituasjonen til bransjen kan bli krevende på sikt, mener MEFs administrerende direktør Trond Johannesen. Jorn Soderholm
 

Økt lønnsomhet

75 prosent av bedriftene som har deltatt i undersøkelsen beskriver oppdragsmengden det kommende halvåret som «svært god» eller «god». Videre forventer 35 prosent av bedriftene at bedriftens lønnsomhet samlet sett vil bli bedre i 2015 enn i 2014. Optimismen får støtte fra tall fra Prognosesenteret som anslår en vekst i anleggsinvesteringer på 8 prosent fra 2014 til 2015, og en vekst på 12 prosent fra 2015 til 2016.

Anslagene er basert på planlagte prosjekter pr. i dag. For perioden 2015-2016 er det fylkene Aust-Agder, Hedmark og Trøndelagsfylkene som ligger an til å oppleve største prosentvis vekst fra 2015-nivå. Veksten er i stor grad drevet av økte investeringer i transportinfrastruktur.

 

Ikke bare fryd og gammen

Alt er imidlertid ikke bare roserødt. MEF identifiserer følgende fire hovedutfordringer for anleggsbransjen i tiden fremover:

  • Lav prioritering av vann- og avløpssektoren
  • Krevende rekrutteringssituasjon for mange bedrifter
  • Useriøse aktører må stenges ute
  • Stadig større anleggskontrakter - Vanskeligere markedssituasjon for de mindre entreprenørene

- Vi er særlig bekymret for at rekrutteringssituasjonen til bransjen kan bli krevende på sikt. I undersøkelsen beskriver hele 40 prosent av bedriftene rekrutteringen av fagarbeidere som «lite tilfredsstillende» eller «svært vanskelig». Dette er en tydelig beskjed politikerne om at rammevilkårene for yrkesfagene må styrkes. Skolene må gis en bedre finansiering, som både hever kvaliteten på utdanningen og sikrer at antallet skoleplasser er tilpasset etterspørselen fra næringslivet, avslutter Trond Johannesen. 

 

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.