IKT

Optimaliserer driften

16. juni 2000 - 02:23

I løsningen inngår tre hovedelementer. Viecon.com er en prosjektnett-tjeneste, mens Viecon licensing gir mulighet for å lisensiere Bentley produkter via Internett på månedsbasis for enkeltbruker eller prosjektet. Tredje element er Viecon plattform, en lokal versjon av Viecon for installasjon på bedriftenes private nettverk.

– Bentleys Viecon-strategi skiller seg fra andre Internett-baserte løsninger på flere viktige områder. De benytter en teknologi som gjør at prosjektinformasjon lagres og gjenfinnes på objektnivå i motsetning til andre tjenester der informasjonen kun er tilgjengelig på filnivå, hevder Trond Mæhlum hos Bentley Scandinavia AS.

Avanserte søk

Dette gjør det mulig å foreta avanserte søk i datamodellen og åpner for automatisering av transaksjoner mot f.eks. netthandelsløsninger. ProjectBank som er den underliggende teknologien, er i dag allerede tilgjengelig for 200.000 abonnenter på Bentleys oppgraderings- og kundestøtteprogram Bentley Select.

Viecon er basert på den nye standarden for informasjonsutveksling via Internett, aecXML. Gjennom denne åpnes muligheten for direkte maskin- til maskin-transaksjoner selv om løsningene benytter lagringsformater som ikke er kompatible. Ved hjelp av aecXML vil det bli mulig å utveksle eksakt informasjon gjennom hele prosjektet fra design og kalkulasjon til innkjøp, bygging samt drift og vedlikehold.

Viecon gir mulighet for å synkronisere informasjonen som er gjort tilgjengelig via ekstranett med informasjon som lagres lokalt hos den enkelte bedrift. Dette er mulig ved å bygge videre på Bentleys løsning for teknisk informasjonsforvaltning, ProjectWise. Viecon-konseptet vil innføres i flere faser. I første omgang er det åpnet nettportalen: www.viecon.com.

Stort marked

En undersøkelse som analysefirmaet Daratech står bak, anslår at det totale markedet for løsninger av denne type i løpet av fire år vil overstige rundt ni milliarder kroner. – Bentley har i lengre tid arbeidet strategisk for å ligge i forkant av utviklingen av slike løsninger. I tillegg til kunnskap om bransjens behov er driftsstabilitet og sikkerhet viktige kriterier for å lykkes i dette markedet, hevder Mæhlum. Bentley har satt inn store ressurser og ansatt en rekke nøkkelpersoner med bakgrunn fra Internett-basert bankvirksomhet for å ivareta dette kravet.

AECdirect, en nettportal for den amerikanske AEC industrien, vil være den første eksterne tjenesten som benytter Viecon. AECdirect er et uavhengig selskap der American Institute of Architects og Mc. Graw-Hill Construction Information group er blant de største aksjonærene. Nettportalen www.aecdirect.com planlegger åpning i løpet av juni 2000. (kas)

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.