NYHETER

OPS-prosjektet Øygardsdalen-Rona: Alle slapp gjennom nåløyet

Fire grupper meldte seg på for prekvalifisering til det neste OPS-prosjektet. Vegvesenet har nå bestemt seg for å slippe alle fire gjennom nåløyet. To norske entreprenører er blant de prekvalifiserte.

Verven bru skal lede E 18 over Kilen nordøst for Lillesand. Når nyvegen blir ferdig, mister de som ferdes i bil den flotte utsikten over Kaldvellfjorden, mens de som ferdes i båt mister larmen fra E 18.
Verven bru skal lede E 18 over Kilen nordøst for Lillesand. Når nyvegen blir ferdig, mister de som ferdes i bil den flotte utsikten over Kaldvellfjorden, mens de som ferdes i båt mister larmen fra E 18. Bilde: Statens vegvesen
18. mai 2005 - 15:31

Kontrakten de skal konkurrere om gjelder anlegg av ny fire-felts E 18 mellom Øygardsdalen vest for Grimstad og Rona øst for Kristiansand, en strekning på 38 km. Den som får jobben, få også ansvaret for drift og vedlikehold av vegen i 25 år, med unntak av en 2,3 km lang strekning mellom Timenes og Rona som Vegvesenet overtar straks den er ferdig.

Oppdraget er den største enkeltentreprisen Vegvesenet noen gang har lyst ut. Anleggskostnadene alene er beregnet til mellom 2,3 og 2,8 milliarder kroner.

De fire er prekvalifiserte er:

Agder OPS-selskap. Bilfinger Berger BOT GmBH og E. Pihl & Søn AS.

Agdervegen. Skanska BOT AB og Laing Roads Ltd.

Allfarveg E18 Grimstad - Kristiansand. Veidekke ASA og Sundt AS.

Nye Sørlandske. AF Spesialprosjekt AS og Strabag AG.Konkurrerer på tid

OPS står for offentlig og privat samarbeid. Navnet er ikke helt treffende. Det offentlige bidraget er beskjedent etter at kontrakten er underskrevet. Det selskapet som får oppdraget, skal ikke bare anlegge, drive og vedlikeholde vegen. Det får også ansvar for finansiering og prosjektering. Vegvesenet betaler ikke noe før vegen er fullført.

Hvilken av de fire gruppene som får kontrakten blir trolig avgjort i løpet av april 2006. I så fall blir det anleggstart sommeren samme år. Tidspunkt for åpning av vegen er mer usikkert. Byggetid er noe av det man skal konkurrere på. I og med at entreprenørene ikke får betaling før vegen er klar til bruk, vil de gjøre byggetiden blir så kort som mulig.3 mil helt ny veg

I dag har E 18 mellom Timenes og Øygardsdalen to felt og er åpen for all slags trafikk. Fra Timenes og ca. 5 km østover skal dagens veg bygges om til fire-feltsveg motorveg. Lengre øst går den nye vegen helt utenom den gamle over en strekning på ca. 30 km. På den siste kilometeren fram til Øygarsdalen skal dagens veg bygges om. Ny lokalveger vil bli anlagt parallelt med E 18 der det er nødvendig av hensyn til myke trafikanter og andre som ikke har lov til å kjøre på motorveg.

Mellom Timenes og Rona er det allerede motorvegstandard. Den har bare to gjennomgående felt, men på- og avkjøringsfeltene til og fra kryssene i hver ende av denne strekningen er forlenget slik at vegen likevel har fire sammenhengende felt. Når den skal bygges ut til en fullverdig fire-feltsveg, må det etableres nye på- og avkjøringsfelt. Dermed er det bare en strekning på noen få hundre meter av dagens veg mellom Timenes og Rona som blir liggende urørt.Mest i dagen

Den nye vegen går for det meste gjennom temmelig kupert terreng. Likevel blir det ingen virkelig lange bruer, og over 80 prosent av vegen vil gå i dagen. Nøyaktig lengde på bruer og tunneler er ikke fastsatt, men det ser ut til at 5,7 km vil gå i tunnel. Steinåstunnelen blir den lengste med 2 190 meter, nest lengst blir den 1 560 meter lange Brattheitunnelen. Til sammen blir det 7 tunneler på de 38 kilometrene. De lengste bruene blir Bjelladsvad bru (400 meter), og Verven og Nottangen bruer som begge blir 220 meter lange. Alle lengder kan bli justert etter detaljprosjekteringen.

Trafikkbelastningen på den nye vegen vil variere en del fra sted til sted. I følge Vegvesenets beregninger vil ÅDT i åpningsåret ligge mellom 8 000 og 30 000, avhengig av hvor man måler.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.