OPS-prosjekter for 22 milliarder er på veg ut i markedet

Statens vegvesen forbereder tre vegutbygginger etter en OPS-modell. Dette er store vegprosjekter i Hedmark, Hordaland og Nordland/Troms med en antatt kostnad på mer enn 22 milliarder kroner.

Rv 555 Sotrasambandet er pekt ut til å være et OPS-prosjekt.
Rv 555 Sotrasambandet er pekt ut til å være et OPS-prosjekt. Bilde: Statens vegvesen
Redaksjonen Våre Veger
18. mai 2016 - 12:53

Forkortelsen står for offentlig-privat samarbeid. OPS –kontrakter er langtidskontrakter som omfatter bygging, drift og vedlikehold i 20-25 år. OPS-kontrakten overfører mer helhetlige oppgaver, ansvar og risiko til et privat selskap.

– Et godt OPS-prosjekt forutsetter for det første klare krav til funksjon og kvalitet på vegen gjennom hele kontraktsperioden. For det andre må kontrakten gi OPS-selskapet økonomiske incentiver til god fremdrift og leveranse.  sier direktør Lars Aksnes.

 

Konsulentselskapet PWC

For tiden jobber Vegdirektoratet i samarbeid med Region øst, vest og nord med prosjektene. I arbeidet med selve OPS-modellen, det vil si hvordan incentivene og betalingsmodellen skal være, benytter Vegvesenet konsulentselskapet PWC som rådgivere. Selskapet har lang erfaring med OPS fra Storbritannia og andre land som har benyttet modellen, som Nederland, Tyskland, Canada og Australia.

OPS-selskapet finansierer byggearbeidene via egenkapital og lån. En viktig del av kontakten er hvordan staten betaler OPS-selskapet gjennom driftsfasen. Her vil departementet ha vurdert en noe annen innretning enn forrige gang. Staten skal tilbakebetale en større del av byggekostnadene når vegen er åpnet. Dette for å redusere de finansielle kostnadene for staten, ifølge stortingsmeldingen «På rett vei»

 

OPS versus entreprisekontrakter

Det som er likt med OPS:

  • Vegvesenet står for planlegging fram til vedtatt reguleringsplan og skal gjøre grunnerverv
  • Statens vegvesen er OPS-selskapets kontraktspart.
  • Statens vegvesen er myndighet og skal godkjenne arbeidsvarsling, skiltplaner  mv.

Det som er ulikt med OPS:

  • Statens vegvesen overfører mer helhetlige oppgaver, ansvar og risiko til den private parten.
  • Det opprettes et OPS-selskapet, som har som sin eneste oppgave å levere prosjektet.
  • OPS-selskapet er byggherrens representant.
  • OPS-selskapet prosjekterer vegutbyggingen.
  • OPS-selskapet står for drift og vedlikehold i 20 år-25.

Info til kommunene

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen inviterer aktuelle fylkeskommuner og kommuner til informasjonsmøte om OPS-prosjektene 10. mai.

Vegprosjektene på rv 3/ rv 25 i Hedmark, rv 555 Sotrasambandet i Hordaland og E10/rv 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn – Langvassbukt er prioritert i inneværende NTP 2014-2023. Og foreslås videre iGrunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029 som bundet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.