SAMFERDSEL

OPS - en ny vei

TROR PÅ OPS:Sjefingeniør Kjersti Billehaug er ansvarlig for OPS-prosjektene i Vegdirektoratet.  FOTO:VÅRE VEGER
TROR PÅ OPS:Sjefingeniør Kjersti Billehaug er ansvarlig for OPS-prosjektene i Vegdirektoratet. FOTO:VÅRE VEGER Bilde: Våre Veger

Nye E39 fra Klett til Bårdshaug sør for Trondheim, er ikke som andre veier. Den er prosjektert, finansiert, bygget og skal drives på en helt spesiell måte. Men bilistene slipper ikke unna bompenger.

Private tar seg av alt fra å skaffe finansiering, prosjektere, ferdigstillelse og vedlikehold. Statens rolle blir å betale en leie til den private utbyggeren. Dette skal dekke kostnadene til Orkdalsvegen AS i 25 år etter at veien er ferdig. Deretter overtar Staten veien.

Forslaget med å sette ut mer helhetlige byggeoppgaver i veisektoren, dukket opp som et forslag fra Stortinget under budsjettbehandlingen i 1998. Ideen, som også norske entreprenører og representanter fra kommuner var svært interessert i, kommer fra England. Der har de gode erfaringer med det de kaller PPP - Public Private Partnership. I Norge ble navnet OPS for Offentlig Privat Samarbeid. Stortinget har vedtatt tre slike prøveprosjekter og Orkdalsveien er det første.

I stedet for at det offentlige ved Statens vegvesen håndterer både prosjektering, bevilgninger, bygging og vedlikehold, og setter ut deloppgaver til private, settes hele veiprosjektet inklusive drift og vedlikehold i 25 år til en privat aktør. Staten betaler gjennom en årlig leie i 25-årsperioden.

- Hensikten med OPS er å skape en mer effektiv modell hvor den private aktøren får et totalansvar og kan tenke helhetlig. Det er for tidlig å trekke noen konklusjon, men mye tyder på at dette resulterer i en vesenlig raskere gjennomføring. Det kan tyde på at Orkdalsveien vil bli gjennomført opptil 40 prosent raskere enn ved en tradisjonell byggeprosess, sier sjefingeniør og ansvarlig for OPS-prosjektene i Vegdirektoratet, Kjersti Billehaug. I tillegg til raskere gjennomføring tror hun OPS-prinsippet også vil bidra til rimeligere veibygging.

- Modellen legger til rette for ny innovasjon og rasjonalisering. Etter hvert som aktørene får erfaring, vil den sterke konkurransen i markedet komme de veifarende til gode.

Svært godt i gang

Det er selskapet Orkdalsvegen AS som nå bygger ut og skal drive den 22 km lange veistrekningen som skal gå fra Øysand sør for Trondheim til Thamshamn utenfor Orkanger. I tillegg til den delen av veien som nybygges, skal selskapet ha driftsansvaret for ytterligere fem kilometer veistrekning i enden av nybygget.

Orkdalsvegen AS er et privat selskap som eies 50% hver av Skanska BOT AB og Laing Roads Ltd. I tillegg kommer partnere på finansiering.

- I starten var vi litt redd for at flere samarbeidspartnere ville bety mye byråkrati, men slik har det ikke gått. Vi har en god ansvarsfordeling oss imellom, sier daglig leder for Orkdalsvegen, Ketil Sand.

- I forhold til oppdragsgiver har vi påtatt oss et vesentlig større ansvar for dette prosjektet enn det som er vanlig. Det betyr at vi i mye større grad må håndtere avvik i geologi, men det betyr også at vi kan gjøre mindre endringer i forhold til den planlagte traseen hvis det er fornuftige grunner til det.

Orkdalsvegen er et stort prosjekt med mange komponenter der utbyggeren overtar den risikoen som Vegvesenet vanligvis har.

- Uforutsette forhold fører vanligvis til mye diskusjon med byggherrer. Hittilhar vi ikke brukt en advokattime på slike forhandlinger, til tross for at vi er over halvveis i prosjektet og har produsert for mellom 700 og 800 millioner kroner, sier Sand.

Alle de store arbeidene som tunneler, broer og utfyllinger vil være ferdige i løpet dette året. Deretter gjenstår tekniske installasjoner og asfaltering frem til åpningen i september neste år.

Helhetlig

Sand peker på at det ligger en stor synergieffekt i å kunne tenke helhetlig i prosjektet.

- Vi jobber på tyve steder samtidig og det sier seg selv at det er mye å hente på å disponere mannskaper, maskiner, fyllmasse og annet slik at alt flyter best mulig.

Selv om det fortsatt er over et år til Orkdalsveien er ferdig, mener Strand at dette er en organisasjonsform som er kommet for å bli.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.