Oppstart for Hidra-tunnel våren 2011

Oppstart for Hidra-tunnel våren 2011

Planen er at arbeidet med fylkesvegprosjektet i Flekkefjord kommune i Vest-Agder skal starte våren 2011, og at den nye undersjøiske vegforbindelsen skal stå ferdig høsten 2013.

Det nye vegsambandet vil erstatte dagens fylkesvegferjesamband Kvellandstrand – Launes. Prosjektet omfatter bygging av om lag 3,5 kilometer ny tofelts fylkesveg mellom Kvellandstrand og Bukkestad i Flekkefjord kommune, med bredde på 8,5 meter. 3,2 kilometer av den nye vegen er en undersjøisk tunnel.

Prosjektet har et kostnadsoverslag på 345 millioner kroner. I tråd med avklaringer og vedtak i Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune skal utbyggingen finansieres med bompenger, ordinære fylkeskommunale vegmidler, lokale tilskudd og forskottering av innsparte fylkeskommunale tilskott til drift av ferje.

Les mer om: