Oppstart for Hidra-tunnel våren 2011

Oppstart for Hidra-tunnel våren 2011

Planen er at arbeidet med fylkesvegprosjektet i Flekkefjord kommune i Vest-Agder skal starte våren 2011, og at den nye undersjøiske vegforbindelsen skal stå ferdig høsten 2013.

Det nye vegsambandet vil erstatte dagens fylkesvegferjesamband Kvellandstrand – Launes. Prosjektet omfatter bygging av om lag 3,5 kilometer ny tofelts fylkesveg mellom Kvellandstrand og Bukkestad i Flekkefjord kommune, med bredde på 8,5 meter. 3,2 kilometer av den nye vegen er en undersjøisk tunnel.

Prosjektet har et kostnadsoverslag på 345 millioner kroner. I tråd med avklaringer og vedtak i Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune skal utbyggingen finansieres med bompenger, ordinære fylkeskommunale vegmidler, lokale tilskudd og forskottering av innsparte fylkeskommunale tilskott til drift av ferje.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå