Oppsiktsvekkende effekt av tosidige solcellepaneler. – Vi tenkte bare: Wow!

Bifacial-anlegg med oppreiste solcellepaneler produserer 67 prosent mer strøm enn standardanlegg.

Oppsiktsvekkende effekt av tosidige solcellepaneler. – Vi tenkte bare: Wow!
På baksiden av panelene er det solceller som fanger opp lyset som reflekteres i takbelegget. Foto: Isola

At solceller får et oppsving i energiproduksjonen når snø reflekterer solstrålene, er et kjent fenomen. Ikke minst gjelder det for solceller på fasader, som er snøfrie året rundt, og for solceller med snøsmelting. Ren nysnø reflekterer opptil 80 prosent av sollyset og setter fart på energiproduksjonen i den kalde årstiden, når vi trenger den som mest.